Výdavky dvoch rokov

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky vypočítajte svoje provízie získané z výdavkov posledných dvoch rokov a hodnotu odporúčanej zálohy. Vyplňte nasledujúce polia a pri výpočte provízií zadajte počet priamo a nepriamo odporúčaných osôb!

Výdavky Mesačne Ročne za 2 rokyt
Potraviny
Oblečenie
Palivo
Vozidlá
Telefón
Zábava
šport
Nehnuteľnosť
Bytové zariadenie
Domáce potreby
Voľný čas
Dovolenka
Plánované ciele, ostatné
Spolu
Zľava z celkových výdavkov (10%)
60% zo zľavy celkových výdavkov
Odporúčané zálohy na 2 rok
Počet Práv získaných
z rezervácií
Provízie z Práva vzniknuté l
z vlastných rezervácií
Zákaznícke refundácie
Použitá záloha
Provízia z Práva
Zákaznícke refundácie
Výsledky z rezervácii za 2 roky spolu
Provízie z Práva vzniknuté
z rezervácií Odporúčaných osôb
Výsledky z rezervácií
z odporúčania za 2 roky
Počet priamo odporúčaných osôb osoba
Počet priamo odporúčaných osôb
do prvej úrovne /osoba
osoba
Rezervácie priamych (vypočítané s vyššie uvedenými výdavkami)
Rezervácie nepriamych (vypočítané s vyššie uvedenými výdavkami)
Refundácie Navrhovateľa (vypočítané s vyššie uvedenými výdavkami)
Provízia Kariéra za nepriamych
Provízia Kariéra za priamych
Provízia Navrhovateľa za priamychk
Provízia Navrhovateľa za nepriamych k
Provízie spolu
Počet Jednotiek Kariéry
Body v súťaži o cestovanie
Dosiahnutá pozícia
Dosiahnuté odmeny

1: Počet Práv použitých pri výpočte: právo.
Vzhľadom k technickým obmedzeniam sa môže počet práv líšiť od počtu vypočítaného z výdavkov.
Hodnoty uvedené na tejto stránke sa nepovažujú za ponuku! Tu vypočítané údaje sú výsledkom zjednodušenej simulácie, ktoré môžu byť nepresné, približné, zaokrúhlené a idealizované hodnoty