Systém Inlernet©

„Načo žijeme, ak nie nato aby, sme si uľahčili život?”
(George Elliot)

Iste ste už premýšľali o tom, ako uľahčiť vlastný život a život Vášho okolia.

Systém Inlernet© Vám poskytne pomoc a poradí Vám, ako na to. Inlernet Worldwide AG. je akciová spoločnosť registrovaná v Švajčiarsku, v jednej z najviac ekonomicky stabilnejších krajín Európy. Firma bola založená na základe správnej idei, ktorá reprezentuje základné hodnoty

Inlernet© poskytuje služby cez internet pomocou hardvéru a softvéru a na základe jedného patentu. Značka Inlernet® je brand, nový názov vo svete, ktorý v tejto oblasti disponuje s jedinečnou skúsenosťou, ideou a úrovňou rozvoja, vďaka ktorým sa odlišuje od konkurencie. Inlernet© na jednej strane prevádzkuje vernostný systém stálych zákazníkov, na druhej zhotovuje nákupné poukážky a prevádzkuje obchod, cez ktorý je možné osloviť obrovské masy a je kľúčom k významnému a vzájomnému vývoju zákazníkov a obchodníkov. Inlernet© je podľa vlastného presvedčenia a princípov najúčinnejším riešením globálnych problémov sveta, ktorý založením pozitívneho vývoja vedie k morálnej obnove celého ľudstva. Preto je sloganom Inlernetu©:

„Vytvorte hodnoty s nákupmi!”

Vízia Inlernetu©

Ak chceme robiť významné veci a vytvárať hodnoty vo svete, je nevyhnutné, aby spoločnosť disponovala s premyslenou a realnou víziou. Vízia je reálny, konkrétny a požadovaný stav pre budúcnosť, s ktorou sa môžeu stotožňovať Manažment spoločnosti, Partneri, Stálí zákazníci a Produktoví partneri prichádzajúci do kontaktu so spoločnosťou. Vízia Inlernetu® je založená na skutočných hodnotách a nie na banálnych, ctižiadostivých, nereálnych a materiálne orientovaných túžbach.

Vízia Inlernetu©:„Zákonne prevádzkovať humánny vernostný systém, v ktorom Stálí zákazníci a Produktoví partneri vytvárajú hodnoty pre seba a celý svet."

Cieľom Inlernet© je v krátkej dobe dosiahnuť cieľ, stať sa najväčším a najznámejším vernostným systémom na svete s najvyšším obratom. Dosiahnutím tohto cieľa bude spoločnosť venovať najväčšie sumy na svete na humánne a charitatívne účely.

Teraz si pozrite, ako chceme vyššie uvedené ciele realizovať. Sme si istí, že tento brilantný nápad bude slúžiť aj k Vášmu vývoju!