Všeobecné obchodné podmienky

Kategórie

O Inlernete

V ktorej krajine je registrovaná spoločnosť Inlernet Worldwide AG.?

Spoločnosť je registrovaná v Švajčiarsku v kantóne Schwyz. Jeho sídlom je Wollerau.

Je možno nájsť na internete registračné údaje spoločnosti Inlernet Worldwide AG.?

Áno, na webových stránkach www.zefix.ch.
Kópie dokumentov o registrácii firmy sú k dispozícii v dcérskej firme Inlernetu, v kancelárii Inlernet Hungary Partners Zrt. (1024 Budapest, Zivatar u. 14.), len si dohodnite termín.

Kto je zakladateľom Inlernetu?

Zakladateľom Inlernetu je Nadácia Inlernet.

Kedy sa začína medzinárodná expanzia?

Expanzia sa začala v Európe, čoskoro bude Systém Inlernet dostupný aj v ďaších krajinách.

Je registrovaná spoločnosť Inlernet Worldwide AG. v Maďarsku?

Nie, v Maďarsku je registrovaná iba dcérska spoločnosť, Inlernet Partners Maďarsko Zrt., ktorá prevádzkuje zákaznícky servis a marketingové činnosti na základe zmluvy a uzatvára zmluvy s Produktovými partnermi.

Môžeme očakávať od Inlernetu väčšiu mediálnu publicitu a reklamu?

Systém Inlernet v podstate používa tie najlepšie a najefektívnejšie reklamy, ako sú napríklad ústna propaganda a odporúčania spokojných zákazníkov. Reklama v médiách je nákladná s diskutabilnou účinnosťou, preto ich Inlernet nevyužíva.

Môže byť Systém Inlernet porovnávaný s pyramídovou hrou takzv. "lietadlom"?

Rozhodne nie, pretože pyramídové hry sú ilegálne. Inlernet vykonáva vo všetkých ohľadoch len legálne a korektné činnosti, ktoré spĺňajú platné daňové a iné zákony. V pyramídovej hre sa nepredávajú produkty a ľudia platia peniaze jeden druhému. Inlernet sa zaoberá poskytovaním produktov a služieb a vydávaním poukážok
Odkaz: Právne oznámenie

Je Systém Inlernet systém MLM (Multi Level Marketing)?

Systém Inlernet využíva niektoré pozitívne elementy z MLM systémov, ale vyhýba sa nevýhodam týchto systémov. V Systéme Inlernet existuje niekoľko typov provízií, ktoré sa nenachádzajú v systéme MLM. Tento Systém je veľmi zložitý a to práve v záujme Stálych zákazníkov, nemožno ho preto porovnávať so systémom MLM.

Existuje na to záruka, že príslušné orgány nebudú brániť fungovanie Inlernetu v budúcnosti?

Systém Inlernet je prevádzkovaný spoločnosťami registrovanými v európskom právnom a daňovom prostredí. O zdanení týchto spoločností je informovaný aj maďarský daňový úrad. Firemná štruktúra Systému Inlernet je úplne transparentná pre všetky orgány. Spoločnosti, ktoré prevádzkujú Systém Inlernet, platia dane vo Švajčiarsku a v Maďarsku, a prísne dodržiavajú právne a daňové pravidlá. Systém Inlernet je prevádzkovaný akciovými spoločnosťami, ktoré sú pod kontrolou dozornej rady.

Registrácia, odporúčanie

Ako sa moji známí vedia registrovať cez moje odporúčanie?

1. Registrovať sa môžu online na webových stránkach www.inlernet.com v menu registrácia, k registrácii potrebujú okrem svojich údajov aj moje zákaznícke ID a e-mailovú adresu či moje meno.
2. Musia vyplniť Zákaznícke vyhlásenie, ktoré je v papierovej forme, potom ich ja budem registrovať na základe ich údajov účinkujúcich v zákazníckom vyhlásení na webových stránkach www.inlernet.com v menu registrácia.
3. Poskytnem im adresu mojich webových stránok (napr.: www.inlernet.com/HU099999) a tu v menu registrácia vyplnia svoje osobné údaje. Moje zákaznícke ID a meno bude vyplnené automaticky.

Aké údaje sú potrebné k registrácii?

1. Meno
2. Dátum narodenia
3. Číslo občianskeho preukazu
4. Adresa
5. E-mailová adresa
6. Fiškálny kód/DIČ
7. E-mailová adresa, meno alebo zákaznícke ID Navrhovateľa

Je možné zmeniť po registrácii navrhovateľa?

Áno, tieto podmienky sú zahrnuté v bodoch č. 4.3. a 4.4 VOP. Ak chcete zmeniť osobu navrhovateľa, vyplňte formulár Žiadosť o zmene tímu.

Kto a ako sa môže stať stálym zákazníkom?

Každý maďarský občan, kto dovŕšil 14 rokov, a vyplní a podpíše online alebo na papieri Zákaznícké vyhlásenie. Osoby vo veku od 14 do 18 rokov potrebujú k tomu podpis zákonného zástupcu.

Je možná registrácia zákazníkov do Inlernetu bez navrhovateľa?

Nie. Bez navrhovateľa nie je možná registrácia.

Môžu zmeniť ososbu navrhovateľa Stálí zákazníci, ktorí sa nachádzajú nad mnou?

Nie, nemôžu zmeniť osobu navrhovateľa, to môžete urobiť výhradne Vy. Je to poctivá obchodná politika, čo je základom úspešného fungovania Systému.

Je možné zdediť moje Provízie, Práva, pozície v Systéme Inlernet?

Samozrejme, je to zahrnuté v bode č. 9.6. VOP. Môžu byť zdedené podľa pravidiel a zákonov o dedičstve, preto sa oplatí uviesť v závete, kto bude dediť výhody získané v Inlernete.

Prečo som neobdržal e-mailovú správu o registrácii?

Inlernet pošle automaticky údaje na Vami poskytnutú e-mailovú adresu. Ak ste e-mail neobdržali, tak ste asi zadali zlú adresu alebo chyba nastala u poskytovateľa služby. Nové heslo je možné žiadať v menu "Vstup do WebOffice".

Prečo nie je možné registrovať mojich známych ku mne?

Systém Inlernet schválí len tie údaje, ktoré boli zadané pri registrácii navrhovateľa (meno, e-mailová adresa, zákaznícke ID). Ak sa nepodarí niekomu registrovať k Vám, tak pravdepodobne jeho údaje sa nezhodujú s údajmi zadanými pri Vašej registrácii.

Ak som Systém Inlernet našiel na internete, ale nemám navrhovateľské údaje, viem sa registrovať?

Pošlite na adresu info@inlernet.come-mailovú správu o tom, kde ste sa o Inlernete dozvedeli, a od Zákazníckej služby obdržíte e-mailovú správu s navrhovateľskými údajmi potrebnými k registrácii.

S akou firmou uzavieram zmluvu, ak sa stanem Stálym zákazníkom alebo Produktovým partnerom?

Ak sa registrujete ako Stály zákazník, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Inlernet Worldwide AG., ktorá je registrovaná v Švajčiarsku.
Ak sa registrujete ako Produktový partner, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Inlernet Hungary Partners Zrt., ktorá je registrovaná v Maďarsku.

Môžem sa registrovať viackrát do Systému Inlernet?

Nie. Na základe VOP sa môže každý registrovať do Systému len jeden krát, softvér systému nepovolí dvojitú registráciu. Kontaktné osoby Stálych zákazníkov, ktorí sa registrovali ako firma, sa nemôžu registrovať aj ako súkromné osoby. Na faktúru vystavenú na akékoľvek meno j napísať vlastné ID alebo vernostné identifikačné údaje spoločnosti. Systém sa s tým nezaoberá, na aké meno je faktúra vystavená. Preto kontaktné osoby firiem môžu žiadať o zľavu aj za súkromné nákupy s firemným vernostným ID a naopak.

Nákupy

Akým spôsobom sa nakupuje a platí u Produktového partnera?

Odkaz: Informácie o nakupovaní
Spôsobom uvedeným v Partnerskej zmluve uzavretej medzi Inlernetom a Produktovým partnerom, ktoré môžu byť nasledujúce:
1. Hotovosť
2. Platobná karta
3.Bankový prevod
4. Inlernet Online nákupná poukážka
5. Poukážka Produktového partnera

Spôsoby platieb nájdete v časti Podrobné údaje Produktového partnera, ktoré sú označené s malými ikonami. Posunutím myši na ikonu si môžete prečítať spôsoby platieb.

Ako viem potvrdiť nákupy pre Inlernet?

1. Požiadate Produktového partnera, aby na základe Vášho vernostného ID v partnerskom WebOffice zaevidoval údaje nákupu online v menu "Zaevidovať zákaznícke nákupy" .
2. Údaje nákupu môže Produktový partner zaevidovať aj cez mobilný telefón na webových stránkach mobil.inlernet.com.
3. Evidovanie údajov sa môže stať aj vo vzorovom súboru excel, ktorý je možné stiahnuť z WebOffice Produktového partnera, a Produktový partner je povinný jeden krát za mesiac, najneskôr do polnoci dňa 14. vo WebOffice zaevidovať Inlernetu v menu "Hromadné evidovanie zákazníckych nákupov".

Prečo sa oplatí nakupovať u Produktových partnerov?

Dostanete stále zľavy bez ohľadu na hodnotu nákupu. Zostatok na Vašom účte pre zľavy bude stále rásť a za každých 12.000 HUF získate jedno Právo, prostredníctvom ktorého budete môcť získať spať aj 66% vyplatených peniazí. Z dlhodobého hľadiska nakupujete lacnejšie, aj keď v niektorých prípadoch platíte viac za nakúpený produkt. Produktoví partneri budú spokojní,a Vy získate ďalšie zľavy. Nakupovaním od Produktových partnerov podporíte maďarských obchodníkov, prispievate k rozvoju maďarskej ekonomiky a vytvárate hodnoty.

Provízie z nákupných poukážok môžem použiť len v celku?

Nie, nákupné poukážky v hodnote nad 5000 HUF môžete objednať k Produktovým partnerom, ktorí akceptujú platbu poukážkou. Nákupné poukážky je možné jednorazovo použiť alebo v 5 ľubovoľných čiastkach.

Kto zaplatí Produktovému partnerovi protihodnotu objednaných nákupných poukážok?

Inlernet zaplatí cenu poukážky zo sumy zaplatenej Vami na bankový účet alebo z Vašich provízií získaných v Systéme.

Refundácie, provízie

Aké refundácie dostanem za moje nákupy?

Zákaznícke refundácie dostanete na Účet pre provízie, ktoré sú 10% hrubej ceny nákupu.
2. stĺp tabuľky o zľavách .
Hodnoyt na na účte pre provízie budú pripísané na bankový účet každé 2 týždne. Na účet pre zľavy bude pripísaných 60% zľavy, a za každých 12.000 HUF získate jedno Právo. Práva generujú ďalšie Provízie za práva.

Aké provízie dostanem za nákupy realizovaných inými osobami?

Na účet pre provízie dostanete navrhovateľské refundácie za nákupy uskutočnené zákazníkmi, ktorí sa nachádzajú 4 úrovne pod Vami,k refundácia je 5% zľavy získanej za hrubú cenu nákupu.
Stĺpy č. 3-4-5-6. v tabuľke o zľavách.
Okrem toho dostávajú Stálí zákazníci vo Vašej skupine skôr či neskôr aj Práva zo súm pripísaných na Účet pre zľavy, ktoré budú umiestnené vo Vašom Strome Práv a môžu generovať pre Vás aj Provízie za práva.

Aké typy provízií a refundácií poskytuje Systém Inlernet?

Odkaz: Príloha č. 1. VOP
1. Refundácie Stáleho zákazníka
2. Priame a nepriame Navrhovateľské refundácie
3. Provízie za práva
4. Rozdiel medzi navrhovateľskou províziou a navrhovateľskej províziou
5. Rozdiel medzi Províziou Kariéra a Províziou kariéra
6. Dôchodok Owner Directora
7. Navrhovateľská provízia Owner Directora
8. Medzinárodná Inlernetová dividenda Owner Directora
9. Technická podpora
10. Financovanie vozidla
11. Provízia referenta Produktového partnera

Aké uznania môžem dostať od Inlernetu?

Vaše výsledky budú objektívne vyhodnotené v každom prípade, o tom nájdete podrobné informácie v
prílohe č.1. VOP.
1. Strieborný odznak s logom Inlernet 2. Zlatý odznak s logom Inlernet s 2-7 briliantmi
3. Zlatá-titanová sada pier značky Cross
4. Prenosný počítač
5. Súťaž o cestovanie

Odkiaľ budem vedieť, že na ktorom mieste som v aktuálnej súťaži o cestovanie?

Vo WebOffice kliknite v úvodnom menu na menu Downloads a prezrite si umiestnenia v rebríčku súťaže o cestovanie.

Z čoho platí Inlernet provízie a refundácie?

Inlernet platí z provízií získaných od Produktových partnerov a z vlastných peňažných zdrojov.

Prečo som zatiaľ nedostal/a refundáciu alebo províziu za moje nákupy?

Produktový partner asi ešte nevyplatil províziu Inlernetu. Produktoví partneri obdržia faktúru o zľave spravidla 15. dňa každého mesiaca od Inlernetu, splatnosť faktúry je obvykle osem dní. Potom bude pripísaná provízia na účet. Ak Produktový partner nevyplatí zľavu včas, obdrží výzvu o platbe každých desať dní, o čom bude informovaný aj Referent Produktového Partnera. Ak po doručení výzvy nesplní svoju povinnosť, bude automaticky vylúčený zo systému. O tejto skutočnosti budeme informovať v e-mailovej správe každého Stáleho zákazníka.

Nákupné poukážky, záloha, Práva

Čo je Právo?

Pripísaná časť zľavy t.j.(60%) získaná za nákupy u Produktových partnerov Inlernetu na Účet pre zľavy, ak dosiahne 12.000 HUF, dostanete jedno Právo. Právo oprávňuje na nový typ Práva, na Províziu za práva, s ktorou je možné získať späť 66% peniazí vynaložených na nákupy. Právo je virtuálne meradlo, ktoré sa podobá na body v iných systémoch. Práva je možné umiestniť v binárnom systéme vedľa seba, a vedľa každého Práva je možné umiestniť hore a dole nové Právo. Takto sa vytvára Strom Práv, ktorého veľkosť a symetria určuje výšku provízií.

Čo znamená záloha na nákupnú poukážku?

Ak viete, že budete v budúcnosti nakupovať, rezervujte nákupné poukážky minimálne za 12.000 HUF. Na zálohy sa vzťahujú pravidlá o zálohách, takže záloha bude započítaná do kúpnej ceny nákupnej poukážky, v prípade odstúpenia od zmluvy nebude vrátená.

Aké sú postupy pre rezerváciu nákupnej poukážky?

Vyberte si vo Vašom WebOffice v menu "Objednať poukážku" Produktového partnera, potom kliknite na "Rezervovať poukážky". Vyberiete hodnotu zálohy zo šiestych možností. Následne musíte zaplatiť sumu zálohy z niektorého Vášho účtu. Ak nedisponujete s dostatočnou sumou na bankovom účte, zálohu musíte zaplatiť ešte pred objednaním poukážky na bankový účet Inlernetu. V položke oznámenie uveďte svoje vernostné ID. Vo WebOffice súhlaste znovu so zmluvnými podmienkami VOP a ich prílohami, ako aj zvláštnymi vyhláseniami, a obdržíte e-mail o potvrdení rezervácie.

Ako objednať Online nákupnú poukážku?

Vyberte vo Vašom WebOffice v menu "Objednať poukážku" Produktového partnera, u ktorého chcete nakúpiť a kliknite na Kúpiť Online poukážku. Uveďte celkovú sumu žiadanej poukážky a názov produktu či služby. Potom zaplaťte cenu poukážky z Vášho účtu. Ak na účte nedisponujete s dostatočnou sumou, zaplaťte potrebnú sumu na bankový účet Inlernetu ešte pred potvrdením objednávky. V položke oznámenie uveďte svoje vernostné ID. Vo WebOffice súhlaste so zmluvnými podmienkami VOP a ich prílohami a zvláštnymi vyhláseniami, obdržíte v e-maile potvrdenie o rezervácii. Objednanú a vyplatenú poukážku si môžete stiahnuť v menu Downloads.

Ako dostanem Online poukážku?

Objednanú a zaplatenú poukážku môžete stiahnuť vo WebOffice v menu Downloads.

Ako je možné nakupovať Online poukážkami?

Poukážku vytlačte v čiernej-bielej a zaplaťte s ňou u Produktového partnera takisto ako hotovosťou. Poukážka bude zamenená v nominálnej hodnote, a môžete poukážkou uhrádzať nákupy aj vo viacerých čiastkach po odstránení bónov, ktoré sa nachádzajú na pravej strane poukážky. Za nevyčerpanú čiastku hodnoty poukážky sa hotovosť nevracia.

Môžem dostať späť peniaze zaplatené na rezreváciu nákupnej poukážky, ak nechcem nakupovať?

V tomto prípade platí zákon vzťahujúci sa na zálohu maďarského občianskeho zákonníka. Takže ak zrušíte objednávku, záloha nevracia, ak by Inlernet odstúpil od objednávky, záloha bude vrátená dvojnásobne. Záloha môže byť kedykoľvek a bez časového obmedzenia doplnená podľa ustanovenia VOPa príloh č. 2.. Zálohu bude započítaná do hodnoty objednanej poukážky.

Ako a kedy budem môcť využiť zálohu zaplatenú na nákupnú poukážku?

Kedy len chcete, nie je časovo obmedzené používanie. Objednáte nákupnú poukážku vo svojom WebOffice, zaškrtnite políčko použitie zálohy, potom Systém Inlernet automaticky vypočíta, koľko môžete využiť zo zálohy. Suma, ktorá môže byť použitá, bude v každom prípade presne tak veľká, aká by bola suma vzniknutá na Účte pre zľavy po nakupovaní poukážkou. Ak použijete celú sumu zaplatenú na zálohu, nebude pripísaná na Účte pre zľavy žiadna suma. Hodnota nákupných poukážok je min. 5.000 HUF, poukážku je možné použiť aj viackrát. Zostávajúcu sumu je možné podľa vyššie uvedených kedykoľvek doplniť a potom použiť na nakupovanie.

Musím pri rezervácii uviesť, že u ktorého Produktového partnera chcem nakupovať?

Na základe maďarských predpisov áno, ale neskôr pri doplnení zálohy môžete modifikovať Produktového partnera. To znamená, že pri rezervácii môžete označiť ktoréhokoľvek Produktového partnera, nie ste povinný nakupovať u neho.

Ako môžem zaplatiť zálohu alebo hodnotu poukážky pre Inlernet?

1. Zaplaťte v hotovosti v banke, kde je vedený účet Inlernetu.
Upozornenie!: V položke oznámenia uveďte svoje vernostné ID!
2. Zaplaťe prevodom na bankový účet Inlernetu.
Upozornenie!: V položke oznámenia uveďte vernostné ID!

Čo mám uviesť v položke poznámka pri prevodu na bankový účet Inlernetu?

V položke poznámka musíte uviesť svoje vernostné ID.

Čo sa stane, ak som nesprávne uviedol svoje vernostné ID pri prevode alebo zaplatení peniazí?

Oznámte to bezodkladne na adresu info@inlernet.com . Ak to neoznámíte včas, bude táto suma pravdepodobne pripísaná inému Stálemu zákazníkovi, alebo nebude pripísaná vôbec. Ak bude pripísaná inému Stálemu zákazníkovi, je Vašou povinnosťou požadovať túto sumu od dotyčnému Stáleho zákazníka, Inlernet nebude môcť zmeniť toto pripísanie.

Ak objednávam nákupnú poukážku k Produktovému partnerovi, aká suma bude Inlernetom prevedená na bankový účet Produktového partnera?

Suma znížená o províziu Inlernetu z nominálnej hodnoty Vami objednanej nákupnej poukážky.

Ako môžem zarobiť peniaze zo získaných Práv?

Systém Inlernet počíta počet kusov Práv. Právo môžete získať za nákupy, za ktoré dostanete pripísania na Účet pre zľavy. Ak hodnota na Vašom Účte pre zľavy dosiahne mnimálnych 12.000 HUF, dostanete jedno Právo. Ak Stálí Zákazníci umiestnení pod mnou z nákupov získajú Právo, budú tieto Práva umiestnené do Vášho Stromu Práv, a zvýšia počet Vašich Práv. Právo môžete získať aj pri rezervácii poukážky. Symetrickým rastom Stromu práv získavate Provízie. Váš Strom Práv sa môže zväčšiť i Právami Vášho Navrhovateľa a jeho známych.
Odkaz: príloha č. 1. VOP

Budem mať z toho nevýhody, ak som ešte Práva nezískal?

Nedostanete provízie za práva. Ak Stálý zákazník, ktorý bol registrovaný pod Vami, získa Právo v danej Inlernet triede skôr ako Vy, jeho Právo dostane Navrhovateľ nachádzajúci sa nad Vami a nie Vy. Takže Vy s tým nezarobíte žiadne peniaze.

Kto môže umiestniť prvé Právo môjho Stáleho zákazníka do Stromu Práv?

Ak získate Právo v niektorej Triede, dostanete o tom e-mailovú správu a môžete vo svojom WebOffice v menu "Umiestnenie a pripísanie Práva" umiestniť. Ak zvolíte automatické umiestnenie Práva, Právo bude automaticky umiestnené Systémom Inlernet. Ak nedisponujete s Právom v niektorej Inlernetovej Triede, bude Právo umiestnené Navrhovateľom nachádzajúcim sa nad Vami, ktorý disponuje v tejto Triede s Právom.

Ako je možné objednať nákupnú poukážku od Produktového partnera?

Vyberte Produktového partnera vo svojom WebOffice v menu "Objednať poukážku",potom kliknite na tlačítko Kúpa poukážky Produktového partnera. Zvoľte hodnotu poukážky a uveďte počet kusov. Potom zaplaťte cenu poukážky z Vášho účtu. Ak nedisponujete s dostatočnou sumou na účtoch, zaplaťte peniaze na účet Inlernetu ešte pre objednaním poukážky. Pri platbe označte v položke poznámka svoje vernostné ID. Vo WebOffice odsúhlaste znovu ustanovenia VOP a ich príloh a zvláštneho vyhlásenia, potom obdržíte e-mail s potvrdením o objednávke. Inlernet objedná centrálne poukážku od Produktového partnera. Inlernet Vás bude informovať o doručení poukážky. Tieto poukážky môžu byť prevzaté osobne v kancelárii maďarskej dcérskej spoločnosti Inlernetu (Inlernet Hungary Partners Zrt., 1024 Budapest, Zivatar u. 14.), alebo môžete objednať aj kuriérsku službu, ktorej ale musíte vyplatiť poplatky za kuriéra. Poukážky môžu byť prevzaté aj splnomocnenou osobou.

WebOffice

Ako sa viem prihlásiť do svojho WebOffice?

Na webovej stránke www.inlernet.com kliknite na menu „Prihlásiť sa do WebOffice” a prihláste sa s heslom a vernostným ID, ktoré ste obdržali v e-mailovej správe po registrácii do Systému.

Prečo neviem vstúpiť do WebOffice?

Heslo alebo vernostné ID bolo zadané nesprávne. Uistite sa, že správne používate malé a veľké písmená. Ak ste údaje zapísali správne, tak pár minút po registrácii sa môžete prihlásiť do WebOffice.

Ako postupovať, ak som zabodul heslo k WebOffice?

V menu „Prihlásiť sa do WebOffice” v časti „Zabudli ste heslo?” žiadajte o automaticky generované nové heslo po uvedení Vášho vernostného ID a e-mailovej adresy zadanej pri registrácii, ktoré dostanete v e-maile.

Ako postupovať, ak som zabodul vernostné ID?

Napíšte e-mailovú správu s uvedením svojho mena, adresy a čísla občianskeho preukazu na adresu info@inlernet.com.

Ako postupovať pri zmene osobných údajov?

Môžete to urobiť vo svojom WebOffice, v menu Zmena údajov Stáleho zákazníka. Ak by ste chceli zmeniť také údaje, ktoré nie je možné zmeniť vo WebOffice, napíšte e-mailovú správu so svojim menom, adresou a číslom občianskeho preukazu a údajmi, ktoré chcete zmeniť, na adresu info@inlernet.com.

Kde môžem skontrolovať svoje refundácie, provízie či Práva?

Vo svojom WebOffice v menu "Dotazy".

Kedy a za akých podmienok platí Inlernet provízie a refundácie na bankový účet?

Provízie, ktoré je možné zameniť na hotovosť (ktoré budú pripísané na Účet pre provízie)budú prevedené na účet každé dva týždne v pondelok, ak je to deň pracovného voľna, nasledujúci pracovný deň, v každom prípade dvotýždňovým oneskorením.
Dvojtýždňový posun znamená, že budú vyplatené provízie vzniknuté pred dvojtýždňovou periódou pred aktuálnym dňom platby. Provízie vzniknuté do dvoch týždňov budú vyplatené o dva týždne neskôr v pondelok. Najjednoduchším spôsobom, ako zistiť presnú sumu provízie, ktorá bude vyplatená o dva týždne neskôr je, ak dva týždne v pondelok pred vyplatením si skontrolujete zostatok na Účte pre provízie. Táto čiastka bude prevedená o dva týždne neskôr, v pondelok.
K prevodu dôjde iba v prípade, že vo svojom WebOffice bolo nastavené prevod provízií v menu Nastavenia Stáleho zákazníka a zaplatíte poplatky spojené s prevodom. O poplatkoch prevodu sa môžete informovať v platnom Oznámení o nákladoch.
Môžete tiež určiť, aká suma má zostať na Účte pre provízie, takže z najvyššej prevoditeľnej sumy môžete žiadať aj prevod nižšej sumy. Previesť môžete min. 10.000 HUF, nižšie sumy budú prevdené na konci roka.
K prevodu musíte uviesť v menu "Zmena údajov Stáleho zákazníka" číslo maďarského bankového účtu.

Ako sa viem odhlásiť z odberu bulletínov?

Vo svojom WebOffice v menu "Nastavenia Stáleho zákazníka" sa môžete odhlásiť z odberu informačných bulletínov. Alebo kliknite na odkaz v spodnej časti bulletínov.

Oplatí sa registrovať aj keď nemám doma internetové spojenie?

Áno. Systém Inlernet je možné nastaviť automaticky, nie je nutné, aby ste sa prihlásili do WebOffice cez internet. Refundácie a provízie budú pripísané i bez toho na Vašom bankovom účte.

Produktový partner

Kde nájdem Produktových partnerov?

Na webových stránkach Inlernetu nájdete tlačítko "Produktoví partneri" v hornom ponukovom riadku.
Odkaz: Produktoví partneri

Ako sa môžem stať partnerským Referentom?

Ak nakupujete prostredníctvom Systému Inlernet, nakúpili ste Online poukážku u Produktového partnera, máte výsledky v oblasti odporúčania Systému ďalej, zúčastnili ste sa školenia Referentov a úspešne ste absolvovali skúšku, aktivuje sa vo WebOffice status referenta. Účasť na školení referentov je predpokladom toho, aby ste na adresu info@inlernet.com poslali e-mail so svojim životopisom.

Prečo sa oplatí byť Referentom Produktového partnera?

1. Môžete získať refundácie v obchodoch, kde ste nakupovali doteraz a registrovali ste ich ako Produktových partnerov.
2. Ak Produktoví partner sa nachádza vo Vašom okolí, budú k Vám Vaši známí registrovať jednoduchšie.
3. Potenciální Produktoví partneri sa budú registrovať ako Stály zákazník k Vám, takže sa značne zvýši počet Stálych zákazníkov registrovaných pod Vami.
4. Ak Inlernet uzatvoril zmluvu s registrovaným Produktovým partnerom, ktorého ste odporúčili Vy, budete oprávnený na 1% zo zľavy poskytnutej Produktovým partnerom za uskutočnené nákupy tak dlho, kým budete aktívne pomáhať v administrácii Produktových partnerov na žiadosť Inlernetu.
Tieto sumy platí Inlernet za hrubý obrat, t.j. za 10.000.000 HUF Produktového partnera pripísaním na Účet pre provízie, ak ste na to podľa vyššie uvedených oprávnený.
Ak nebudete aktívne spolupracovať v administrácii Produktových partnerov, stratíte navždy referentskú províziu za obrat Produktového partnera odporúčaného Vami.

Odkiaľ dostanem informácie o nových Produktových partnerov?

Každý piatok dostanete informačný bulletín o nových Produktových partneroch.
Z bulletínu je možné stiahnuť zoznam Produktových partnerov.

Kto a akým spôsobom sa môže stať Produktovým partnerom?

Každá firma sa môže stať Produktovým partnerom, ak splní podmienky a uzavrie zmluvu so spoločnosťou Inlernet Hungary Partners Zrt.
Podmienky:
1. Počet Produktových partnerov nemôže prekročiť 15%-ov obchodov v segmentu v danom regióne a v obchodnom profile a nemôže byť v blízkosti už registrovaného Produktového partnera,
2. korektné podnikanie a vedenie firmy,
3. poskytnutie veľkých zliav,
4. presná platba provízií,
5. dobré referencie od zákazníkov,
6. obchodné skúsenosti,
7. minimálne 1 rok prevádzky
8. kvalitné produkty a služby,
9. flexibilné možnosti platieb,
10. dlhodobé myslenie,
11. bezpečné finančné a morálne základy.

Môže sa stať taká firma Produktovým partnerom, ktorá predáva aj vo viacerých obchodných segmentoch (napr. hipermarkety, obchodné siete atď.)?

V podstate nie, v prvom rade môžu byť Produktoví partneri firmy, ktorí obchodujú len v jednom segmente, prednosť majú firmy, ktorí majú maďarských majiteľov. Samozrejme, v určitých prípadoch môže Inlernet urobiť výnimku, ak je to v záujme thu či Stálych zákazníkov.

Prečo sa oplatí byť Produktovým partnerom?

Odkaz: Výhody Produktových partnerov

Pečo sa oplatí byť Stálym zákazníkom, ak som Produktovým partnerovom?

Pretože ak sa stanete Stálym zákazníkom Systému Inlernet, môžete odporúčiť ďalej a využívať výhody poskytnuté Systémom, takže môžete zarobiť ďalšie peniaze z nákupov Vašich zákazníkov realizovaných v iných obchodoch .
Odkaz: Výhody Produktových partnerov

Ako postupovať,ak chcem odporúčiť Produktového partnera?

Informujte o tom referenta produktového partnera, ktorého poznáte alebo zákaznícku službu.(info@inlernet.com)

Prečo musím včas zaplatiť faktúru o provízii vystavenú Inlernetom, ak som Produktový partner?

Pretože Stálí zákazníci očakávajú refundácie čo najskôr. Ak platíte včas, zákazníci budú spokojní a budú nakupovať aj naďalej u Vás, a odporúčia Vás aj svojim známym. Ak nevyrovnáte faktúru včas, budete po doručení niekoľkých výziev o platbe automaticky vylúčený zo Systému Inlernet a o tom budeme informovať aj Stálych zákazníkov v e-mailovej správe. Bola by to pre Vás veľmi zlá reklama. Vzhľadom k tomu, že Inlernet tiež platí včas cenu nákupných poukážok objednaných k Vám, mali by ste aj Vy platiť v v platobnej lehote.

Kedy a akým spôsobom dostanem faktúru od Inlernetu ako Produktový partner?

Podľa harmonogramu určeného v Partnerskej zmluve, každý mesiac, raz za dva týždne, raz za týždeň alebo každý deň. Inlernet posiela potvrdenia o plnení, ktoré budú obsahovať obrat a faktúry v e-mailovej správe, ale môžete si ich stiahnuť aj zo svojho WebOffice. Od Inlernetu obdržíte elektronickú faktúru. Elektronické faktúry sú vystavené a archivované v elektronickej podobe. Elektronické faktúry vystavené spoločnosťou Inlernet Partners Maďarsko Zrt. budú pripojené k dokumentu vo formáte PDF, ktorý obsahuje obrázok faktúry, a je totožný s papierovou formou faktúry. PDF dokument obsahuje elektronickú faktúru vo formáte xml, ktorá je akceptovaná aj daňovým úradom. Inlernet Hungary Partners Zrt. pripojí k PDF dokumentu s XML prílohou svoj digitálny podpis a doplňí ho časovou pečiatkou. Elektronická faktúra musí byť na základe platných predpisov archivovaná v elektronickej podobe, takže ste povinný archivovať súbor s podpísanou elektronickou faktúrou pre daňové účely .
Elektronická faktúra je považovaná za plnohodnotný daňový doklad, ktorý musí byť archivovaný po dobu 5 rokov v elektronickej podobe.
Používaním elektronických faktúr ušetríte čas, poštovné a administratívne náklady, zároveň je bezpečná a šetrná k životnému prostrediu.

Aké výhody budem mať z toho, ak odporúčim Produktových partnerov?

Budete môcť nakupovať lacnejšie a budúci Stálí zákazníci sa budú registrovať do Vašej zákaznickej skupiny. Ak potenciálny Produktový partner sa registruje ako Stály zákazník podľa Vášho odporúčania, môžete výrazne zvýšiť číslo registrovaných k Vám, pretože je záujmom Produktového partnera, aby sa jeho zákazníci zaregistrovali do Systému Inlernet.

Všeobecne

Ako vysvetliť jednoducho mojim známym, čo je to Inlernet?

Inlernet prevádzkuje vernostný systém, obchod a vystavovanie nákupných poukážok, oslovuje obrovskú masu ľudí a je kľúčom k vzájomnému vývoju zákazníkov a obchodníkov.
Stiahnite si z webových stránok Inlernet®prezentáciu firmy a Systému alebo rozhovor s Navrhovateľom .
Na našich webových stránkach nájdete hlasnú knihu s prezentáciou o výhodách Stálych zákazníkov (Prezentácia o výhodách Stálych zákazníkov .

Čo musím urobiť preto, aby som mohol/mohla na svoje vozidlo umiestniť Inlernetovú nálepku?

Pošlite e-mail na info@inlernet.com s fotkou o Vašom vozidle,informáciamai o značke, typu vozidla, ďalej označte výrobný rok, farbu vozidla a adresu svojej navrhovateľskej webovej stránky, mobilné telefonné číslo.
Podbornosti v tejto téme nájdete na tu .

Prečo sa oplatí umiestniť na vozidlo Inlernetovú nálepku?

1. Autentický vzhľad
2. Propagácia Inlernetu vo Vašom okolí
3. Každé tri mesiace môžete získať 1 ks Bonusového Práva pre nálepku
4. Na základe reklamy umiestnenom na Vašom vozidle sa budú registrovať ľudia k Vám
5. Zvýšenie dôvery.

Kde sa môžem informovať o tom, kde a kedy sa bude uskutočniť nasledujúce podujatie?

Informujte sa na webových stránkach v menu „Školenia a podujatia”

Ako môžem propagovať Systém Inlernet?

Na navrhovateľských webových stránkach(napr.: www.inlernet.com/HU999999) či ústnou propagandou, umiestnením Inlernetovej nálepky na vozidle, ak ste na to dostali povolenie. Pre získanie povolenia pre akúkoľvek inú reklamu a propagáciu pošlite e-mailovú správu Inlernetu s presným popisom na info@inlernet.com

Prečo nie sú webové stránky Inlernetu vždy dostupné?

Práve sa koná pravidelná alebo nepredvídaná údržba. Po dokončení údržby budú stránky a Váš WebOffice dostupné v nezmenenej podobe a ešte kvalitnejším obsahom.

Ak mám otázky v súvislosti s Inlernetom, ktoré nie sú medzi často kladenými otázkami, kam sa mám obrátiť?

V podstate sa môžete obrátiť na Vášho Navrhovateľa, alebo Navrhovateľov Vášho Navrhovateľa. Ak Vás odpoveď neuspokojí, obráťte sa na zákaznícku službu Inlernetu v e-maile na adresu info@inlernet.com alebo volajte na číslo +36 1814-90-50. Každý mesiac sa koná celoštátna akcia, Inlernetový deň, na ktorej by ste sa mali zúčastniť, pretože tu môžete dostať odpoveď na všetky Vaše otázky, môžete sa informovať o nových vývojoch či o Systéme Inlernet.