Špeciálne Prod. partnermi

Nákup a platba prostredníctvom systému Inlernet

Nákup a platba prostredníctvom systému Inlernet nie je o nič komplikovanejšia, než nákupy uskutočnené obvyklým spôsobom, pričom máte možnosť výberu z viacerých možností!

Platba hotovosťou, platobnou kartou, bankovým prevodom:

 • Hotovosť
 • Vyberte Produktového partnera, u ktorého chcete nakupovať.
 • Pri pokladni predložte alebo nadiktujte ID údaje vernostnej karty a požiadajte Produktového partnera, aby zaevidoval údaje o Vašom nákupe online v partnerskom WebOffice.
 • Produktový partner obdrží o poskytnutej zľave (raz za mesiac)faktúru vystavenú Inlernetom, ktorú musí uhradiť.
 • V zmysle VOP bude Produktovému partnerovi vrátených na Účet pre provízie suma zodpovedajúca 10% zo zľavy, ktorá bude neskôr prevedená na jeho bankový účet. Na Účet pre zľavy bude pripísaných60% zo zľavy, a za každých zaplatených 12.000 HUF obdrží Produktový partner jedno Právo. Na základe počtu Práv môže Produktový partner získať späť dokonca 66% z realizovaných platieb a to vo forme provízie na Účet pre provízie a poukážky.
 • Ďalších 20% zo zľavy (5-5-5-5%-ov)obdržia štyria Navrhovatelia , ktorí sa nachádzajú nad Vami na svoj Účet pre provízie
 • Ďalších 10% obdrží Inlernet za transakčné náklady

Nákup s Inlernetovou Online poukážkou

 • Inlernet- Online poukážka
 • Vyberte si Produktového partnera, od ktorého chcete nakupovať.
 • V osobnom WebOffice si objednajte Online poukážku (v hodnote min: 5.000 HUF)k vybranému Produktovému partnerovi.
 • Pokiaľ k zaplateniu objednanej poukážky žiadaná suma nie je k dispozícii na Účtoch pre provízie alebo poukážky, resp. na Účte Inlernet®, tak uhraďte sumu ešte pred objednaním poukážky alebo priamo na bankový účet Inlernetu.
 • Po úspešnom objednaní a zaplatení poukážky Inlernet objedná poukážku od Produktového partnera.
 • Projektovému partnerovi bude vrátených 10% zo zľavy podľa VOP na Účet pre provízie, táto suma bude neskôr prevedená na jeho bankový účet. Na Účet pre zľavy bude zaplatených 60% zo zľavy, a za každých zaplatených 12.000 HUF obdrží Právo, podľa počtu ktorého môže získať späť hoci dokonca až 66% peňažných platieb ako províziu na Účet pre provízie a poukážky.
 • Ďalších 20% (5-5-5-5%)zo zľavy obdržia štyria Navrhovatelia, ktorí sa nachádzajú nad Vami, na Účet pre provízie.
 • Ďalších 10% obdrží Inlernet za transakčné náklady.
 • Pri pokladni zaplatíte Inlernet Online poukážkou. Poukážka bude zamenená za nominálnu hodnotu. Produktový partner skontroluje údaje na poukážke a Vaše osobné doklady. V prípade, že hodnota poukážky presahuje nákupnú cenu produktu / služby, pri ďalšom nákupe môžete využiť zostatkovú hodnotu poukážky. V tomto prípade Produktový partner odčíta len jeden bón z poukážky, a zvyšok poukážky Vám bude vrátený. Produktový partner nemôže vyplácať zvyšnú sumu v hotovosti!
 • Ak hodnota poukážky nepokrýva celkovú hodnotu nákupu, môžete platiť aj inýmí spôsobmi. Ak platíte iným spôsobom, postupujte podľa popísaných v časti spôsob platby!

Nákup s Inlernetovou partnerskou poukážkou

 • Partnerská poukážka
 • Vyberte si Produktového partnera, od ktorého chcete nakupovať.
 • Vo svojom WebOffice si objednajte Partnerskú poukážku (v hodnote min: 5.000 HUF) priradenú k vybranému Produktovému partnerovi.
 • Ak nedisponujete sumou potrebnou na zaplatenie vybranej poukážky na Účtoch pre provízie, poukážky alebo na Účte Inlernet® , tak ešte pred objednaním poukážky môžete previesť alebo osobne uhradiť na bankový účet Inlernetu žiadanú sumu.
 • Po úspešnom objednaní a zaplatení poukážky Inlernet objedná poukážku od Produktového partnera.
 • Po obdržaní poukážku si môžete prevziať od Inlernetu Vami zvoleným spôsobom (od kuriéra alebo sa osobne dostavíte do kancelárie Inlernet Hungary Partners Zrt.).
 • Produktovému partnerovi bude vrátených 10% zo zľavy podľa VOP na Účet pre provízie, táto suma bude neskôr prevedená na jeho bankový účet. Na Účet pre zľavy bude zaplatených 60% zo zľavy, a za každých zaplatených 12.000 HUF obdrží Právo, podľa počtu ktorého môže získať späť hoci dokonca až 66% peňažných platieb ako províziu na Účet pre provízie a poukážky.
 • Ďalších 20% zo zľavy (5-5-5-5%) obdržia štyria Navrhovatelia, ktorí sa nachádzajú nad Vami, na Účet pre provízie.
 • Ďalších 10% obdrží Inlernet za transakčné náklady.
 • Pri pokladni zaplatíte Partnerskou poukážkou. Poukážku môžete zameniť v pokladni za nominálnu hodnotu, ale na mieste nákupu poukážka neposkytuje možnosť uplatnenia ďalšej špeciálnej zľavy. Dbajte na to, aby sa cena obstaraného produktu alebo služby zhodovala alebo bola vyššia ako hodnoty poukážky, nakoľko vyplácanie hotovosti pri pokladni nie je možné!
 • Ak hodnota poukážky nepokrýva celkovú hodnotu nákupu, môžete platiť aj iným spôsobom. Ak platíte aj iným spôsobom, postupujte podľa popísaných v časti spôsob platby!

Pri nákupe ktoroukoľvek poukážkou, nie ste povinný pri pokladni predkladať svoju vernostnú ID kartu, nakoľko pri zaplatení nákupnej poukážky Vám už boli pripísané provízie, ktoré opakovane nebudú vyplácané.

U niektorých Produktových partneroch výber z rôznych spôsobov realizácie platby nie je povolený!

Spôsoby platby sú uvedené na našich webových stránkaxch (www.inlernet.com)v časti "Produktový partner".