Príjem, kariéra, odmeny

Pozrite si a vypočujte si prezentáciu firmy a Systému Inlernetu a spoznajte všetky výhody poskytnuté stálym zákazníkom!

Prezentácia

Problém

Väčšina z nás si kladie za cieľ zvýšiť svoj príjem relatívne ľahko a bez rizika, minimálnym vynaložením času a úsilia. Zároveň je však dôležité znížiť náklady naozaj účinne v tomto drahom a rýchlo sa meniacom svete. Realizovanie týchto cieľov má obvykle veľkú cenu. Doteraz to bol len krásny sen. Mnoho investorov, finančných inštitúcií a poradenských firiem ponúka riešenie zvučnými sloganmi, ale účinné a dlhodobé riešenie zabezpečujúce nielen zdanlivé výhody, sa doteraz nenašlo.

My sme však rozpoznali tento globálny problém a ponúkame skutočne fungujúce riešenie pre všetkých, ktorí sa snažia dosiahnuť ľahší a hodnotnejší život.

Tieto výdavky sú spojené

 • s rodinou,
 • so štúdiom
 • domovom,
 • bývaním,
 • domácnosťou,
 • vozidlami,
 • potravinami,
 • zábavou,
 • záľubami,
 • obliekaním,
 • voľným časom,
 • športovaním,

a rekreáciou.

Všetky tieto entity je možné zaobstarať prostredníctvom obchodníkov a poskytovateľov služieb samozrejme v čoraz vyššej a vyššej hodnote. Využívame peniaze, za ktoré sme tvrdo pracovali a to na úkor nášho vzácneho času miesto trávenia príjemných chvíľ s rodinou. Čo viac, naše príjmy sú vo väčšine prípadov nižšie ako ceny ponúkaného tovaru/služieb. Peniaze nám často vykĺznu z rúk, keďže mnoho obchodníkov a poskytovateľov služieb ponúka veci nevyhnutné pre každodenné živobytie v rovnakom čase, čím sa vytvára vysoké konkurenčné prostredie. Výsledkom toho je, že si kúpime výrobok za vyššiu cenu, alebo si za rovnakú cenu kúpime výrobok nižšej kvality. V dnešnom svete už nie je čas a nemáme energiu nato, aby sme sa informovali o každej obchodnej ponuke.

Riešenie

Inlernet® združuje do komunity zákazníkov, ktorí chcú nakupovať lacnejšie, pričom berie ohľad na ich mesačný rozpočet. Do Systému Inlernet sa môže každý bezplatne zaregistrovať pokiaľ už dovŕšil 14 rokov. Aby bol zaistený rýchly rast počtu stálych zákazníkov, každý Stály zákazník bude finančne zainteresovaný do propagácie Inlernetu vo svojom okolí. Počet stálych zákazníkov dynamicky rastie, takže si môžeme vyberať z obchodníkov a poskytovateľov služieb. Tí, ktorí spĺňajú naše očakávania a radi by z jedného dňa na druhý rozšírili svoj okruh zákazníkov, sa stanú našimi Produktovými partnermi. V dnešnej dobe, keď sme nútení bojovať s konkurenciou a s klesajúcou kúpnou silou, je primárnym záujmom každého obchodníka, aby sa stal Produktovým partnerom. Našim cieľom je výber a teda spolupráca s domácimi obchodníkmi, čím prispejeme k ich rozvoju a posilneniu voči zahraničným konkurentom, t.j. tvoríme hodnoty pre celú krajinu.

Predajca musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • Korektné vedenie obchodu a podnikania,
 • zabezpečenie poskytnutia vysokých zliav,
 • presné platenie provízií,
 • dobré odporúčania od zákazníkov,
 • obchodné skúsenosti,
 • minimálne 1 rok podnikateľskej činnosti,
 • kvalitné výrobky, či služby,
 • flexibilné spôsoby platby,
 • dlhodobé zmýšľanie,
 • pevné finančné a morálne základy.

Cieľom Produktových partnerov je zníženie nákladov na reklamu a neustále zvyšovanie obratu aj bez využitia pravidelnej reklamy, či investícií. Spokojní zákazníci Inlernetu® odporučia Produktových partnerov iným potencionálnym klientom. Obchodníci zvyčajne investujú polovicu svojich tržieb na reklamnú činnosť, čo však často nezodpovedá žiadanému úspechu, preto sú radi, pokiaľ môžu využiť možnosť ponúkanú Inlernetom®. Spojením jednoduchých nápadov budeme schopní zabezpečiť pre obchodníkov veľkú zákaznícku základňu a oni poskytnú jedinečnú zľavu pre Stálych zákazníkov. Zo skúsenosti všetci vieme, kde sa nemusí míňať na reklamu, tam sú výrobky lacnejšie. Navyše môžete získať aj tie výrobky lacnejšie, na ktoré nie sú poskytnuté zľavy, alebo na ktoré nie je možné zľavu žiadať (napr. potraviny, zábava, pohonné hmoty, služby, atď.). Stály zákazník Inlernetu® má za úlohu zaobstarať u Produktového partnera Inlernetu® požadované produkty a služby. Nemusí zjednávať cenu, pretože Inlernet® už zjednal ceny miesto neho. Stály zákazník potvrdí svojim vernostným ID číslom alebo vernostnou kartou, že je klientom Inlernetu®. Inlernet® následne požiada Produktového partnera, aby zaplatil zľavu poskytnutú za vyplatené sumy. Akonáhle bude zľava pripísaná na bankový účet Inlernetu®, predmetná zľava sa zobrazí v osobnom WebOffice Stáleho zákazníka v čo najkratšom čase. Čím častejšie realizuje Stály zákazník nákup, tým väčšie zľavy a provízie získava v zmysle "prílohy č. 1. VOP". Tieto benefity budú Stálemu zákazníkovi vyplácané v hotovosti a v nákupných poukážkach.

Prečo je Systém Inlernet jedinečný?
Často dostávame otázky od našich známych, priateľov a príbuzných, či poznáme, resp. či by sme im mohli odporučiť také obchody alebo poskytovateľov služieb, ktorých práve potrebujú. Samozrejme, pokiaľ máme vedomosť o aktuálne žiadanom dodávateľovi, pomôžeme bez akejkoľvek náhrady. Od teraz to však bude inak! Pomôcť môžete samozrejme aj bez toho, aby Vaši známi zaplatili za pomoc, čo náš Systém Inlernet© oceňuje. Ak sa Váš známy stane Stálym zákazníkom Inlernetu®, zo zliav generovaných za jeho nákupy dostanete aj Vy svoju časť ako odmenu za Vašu navrhovateľskú prácu. Pokiaľ aj on odporučí Systém svojim známym, každý novonavrhnutý účastník bude ocenení zľavami. Takto sa stáva tento proces nekonečným cyklom, ktorý prináša výhody každému Stálemu zákazníkovi. To všetko z peňazí, ktoré doposiaľ neboli k dispozícii, keďže obchodníci nám sumy vynaložené na reklamu nevrátili. Systém Inlernet© zabezpečuje Stálemu zákazníkovi možnosť rezervácie nákupných poukážok, ktoré budú použité v budúcnosti. Tým sa zaväzuje na nakupovanie u Produktových partnerov Inlernetu® a zároveň vytvára možnosť pre seba samého, aby za nákupy iných, aj neznámych klientov, okamžite zarobil peniaze. Hodnotu zálohy môžete kedykoľvek doplniť ako aj odkúpiť, ale peňažný tok z nákupu iných klientov Vám zostáva. Pokiaľ Vás vyššie uvedené informácie zaujali, alebo sme vzbudili Vašu zvedavosť, kontaktujte svojho Navrhovateľa a prezrite si prezentáciu o výhodách pre Stálych zákazníkov, resp. môžete sa ihneď bezplatne zaregistrovať do Systému!