Resetovanie úvodnej stránky.

Pozor! Všetky nastavenia sa stratia!