Výhody Stálych zákazníkov

Sme odhodlaní dosiahnuť vytýčený cieľ, ktorého zámerom je, aby sa Inlernet® prostredníctvom svojich činností a vytváraním hodnôt stal filantropickou t.j. humánnou spoločnosťou poskytujúcou pomoc a podporu ľuďom žijúcich v rôznych krajinách sveta. Vychádzajúc z tejto idei a hodnôt chceme hrať významnú úlohu v skvalitnení života a učiť ľudí nájsť systém správnych hodnôt.
Spoločnosť Inlernet Worldwide AG. poskytuje 33% z celkového zisku k realizovaniu týchto hodnôt cez Inlernet-Nadáciu na nasledovné účely (8):

  • Podpora fyzického, duševného a psychického zdravia,
  • Zvýšenie sociálnej starostlivosti,
  • Kultúra a vzdelávanie v súlade so základnými hodnotami,
  • Trvalá remobilizácia nevyužitých ľudských zdrojov v záujme mikro a makro komunity,
  • Ochrana životného prostredia a prírody, obmedzovanie škodlivých procesov,
  • Podpora organického poľnohospodárstva a vytvorenie trhu,
  • Výskum v oblasti budúcnosti ľudstva, financovanie rozvoja,
  • Podpora výskumu pre využívanie ešte nevyužitých, ale pre ľudstvo neškodných energetických zdrojov.

Inlernet® sa snaží so svojimi nápadmi, činnosťami, učením a inšpiráciou vytvárať hodnoty v záujme ľudstva a celého sveta. Pravidelne Vás budeme informovať o našich už zrealizovaných cieľoch týkajúcich sa vytvárania hodnôt!

Pomoc realizovaná cez Inlernet-Nadáciu

Maďarsko

  • 2013 - Významný sponzor charitatívnej aukcie usporiadanej pre Klaster Zvuk Ticha.
  • 2013 -Významný sponzor Vianočnej finančnej zbierky pre Materskú škôlku a Detský domov v ulici Cseppkő.

Vytvárajte hodnoty aj Vy nákupmi cez Inlernet®! Myslite vždy na to, že nákupom cez Systém Inlernet prispejete každou zaplatenou sumou s 33% k zlepšeniu sveta!

Sloganom Inlernetu® si vždy spomeniete:

„Vytvorte hodnoty s nákupmi!”