Salvarea setărilor paginii principale la pagina referal.

Atenţie! Se vor pierde toate setările individuale!