Descărcări

Descărcări
Inlernet este o comunitate de clienți fideli pentru Clienții săi fideli
Săriţi la anexa 1, 2, 4, 5

Inlernet Worldwide AG. (Denumit în continuare: „Inlernet“) este o comunitate internațională de clienți fideli (denumit în continuare „Sistemul Inlernet“), în care clienții fideli (denumiți în continuare: ”Cumpărătorii fideli”) în urma cumpărăturilor efectuate în cadrul sistemului său în urma activităților efectuate în vederea extinderii comunității Inlernet pot beneficia de avantaje economice în forma bonusurilor, voucherelor de cumpărături și altor promoții, mai mult decât atât pot ajuta partenerii lor în obținerea unor avantaje similare.

Plata produselor și a serviciilor de realizează prin: numerar, card de credit, transfer bancar, prin vouchere de reduceri sau vouchere înlocuitoare de numerar, care sunt emise în urma unei plăți online sau în numerar și sunt emise de către Inlernet sau partenerii de produse care comercializează produsele sau serviciile respective prin intermediul sistemului Inlernet (denumite în continuare: „Partenerii de produse”). Termeni și Condițiile prezente includ acele condiții detaliate (drepturi și obligații) care stau la baza cooperării între clientul fidel și Sistemul Inlernet.

Vă rugăm ca înaintea înregistrării să studiați cu atenție Termenii și condițiile contractuale, să interpretați acestea, descărcați-l pe computer și păstrați-l!

1 Obiectul relației contractuale

1.1. Conform dispozițiilor și condițiilor prezentului contract are dreptul de a participa în Rețeaua Internațională de cumpărători fideli (Sistemul Inlernet) operat de Inlernet, respectiv utilizând metodele de plată de mai sus să procure produse și să beneficieze de servicii la de la partenerii de produse Inlernet, să prezinte sistemul Inlernet altor potențiali clienți fideli viitori, să faciliteze înregistrarea acestor persoane în Inlernet, facilitând astfel promovarea și extinderea rețelei Inlernet. Cumpărătorul fidel are obligația de a se comporta în conformitate cu drepturile și obligațiile stipulate în contractul de cumpărător fidel, respectiv condițiile contractuale prezente, deasemenea are obligația de a se comporta cu bună credință față de terțe persoane în cadrul utilizării sistemului Inlernet.

1.2. Aria de acoperire a condițiile contractuale generale nu se extinde asupra relației juridice între Inlernet și partenerul de produs, acesta fiind reglementat de alt contract.

2. Părțile contractante

2.1. Inlernet și cumpărătorul fidel, care reprezintă părţile contractuale ale prezentului acord, sunt entități juridice și financiare separate.

2.2. În cadrul interpretării condițiilor contractuale sub denumirea ”Inlernet” nu se înțelege doar Inlernet Worldwide Ag. Fondatorul sistemului Inlernet ci și toate firmele care fac parte din grupul de firme Inlernet, care în urma unui contrat de parteneriat încheiat cu Inlernet Worldwide Ag. într-o anumită țară sunt responsabile de funcționarea, utilizarea sistemului Inlernet. Deși cumpărătorul fidel are relație contractuală doar cu Inlernet Worrldwide Ag. restul firmelor membre ale grupului de Inlernet au rolul de a facilita funcționarea acestuia.

2.3. Cumpărătorul fidel poate fi o persoană fizică, majoră, în deplină capacitate juridică, prin semnarea prezentului contrat cumpărătorul fidel declară că este major și nu este sub tutelă care îi îngrădește sau îi anulează capacitatea de acțiune Situația prevăzută sub punctul 2.4. reprezintă o excepție.

2.4. Cumpărător fidel poate fi un minor a cărui capacitate juridică este limitată, care a împlinit vârsta de paisprezece ani și nu a fost declarat inapt În vederea validității oricărei declarații a cumpărătorul fidel minor a cărui capacitate juridică este limitată este necesară aprobarea, acordul reprezentantului legal al acestuia mai ales:

a) În vederea înregistrării în sistemul Inlernet sau în vederea modificării de date
b) În vederea rezervării sau completării valori totale a voucherului
c) achiziționarea sau utilizarea serviciilor în sistemul Inlernet
d) înregistrarea potențialilor clienți ca Ofertanți,
e) prezentări, organizarea sau găzduirea de evenimente,
f) precum și la alte cazuri cazuri care nu sunt reglementate, doar necesită confirmare scrisă

Cumpărătorul fidel minor poate organiza, evenimente legate de sistemul Inlernet în vederea atrageri de noi utilizatori sau persoane dornice să se înregistreze în prezența și sub observația reprezentantului său legal În cazul în care cumpărătorul fidel minor a cărui capacitate juridică este limitată sau nulă devine major, acesta va putea decide singur cu privire la validitatea declarațiilor care îl privesc.

Reprezentantul legal este obligat să verifice înregistrările efectuate de cumpărătorul fidel minor a cărui capacitate juridică este limitată sau nulă în vedera înregistrării în sistem a unor cumpărători fideli noi, și poate să refuze acestea pe baza unor lipsuri formale sau materiale, cu atât mai mult luând în considerare capacitate juridică limitată sau nulă a acestora sau lipsa acordului reprezentantului legal.

Pe baza legilor aflate în vigoare reprezentantul legal al cumpărătorului fidel minor este responsabil de obligațiile asumate de clientul fidel minor.

Clientul fidel minor nu își poate asuma nici o responsabilitate care atrage de la sine o sarcină semnificativă sau care nu este în raportat în mod real cu avantajele care pot fi dobândite cu ajutorul sistemului Inlernet, nici măcar cu aprobarea reprezentantul său legal sau a Ofertantului său.

Reprezentantul legal este obligat să ia în considerare opinia cumpărătorului fidel a cărui capacitate juridică este limitată sau nulă în privința declarației care are impact asupra poziției în sistem a cumpărătorului fidel minor.

Declarațiile cumpărătorului fidel minor în cazuri legale legile aflate în vigoare Cele specificate în punctele 2:10.2:18.§ sunt indicative.

În cazul în care persoana care dorește să se înregistreze a fost declarat major în urma căsătoriei, atunci persona respectivă se poate înregistra doar pe bază de hârtie unde trebuie să specificați bază legală a obținerii majoratului, respectiv data căsătoriei și certificatul de căsătorie.

În cazul în care cumpărătorul fidel minor dorește să dispună de propriile Drepturi prin acceptarea sau preluarea acestora în urma moștenirii, în vederea validării declarației reprezentantului legal este necesară și aprobarea autorității tutelare în cazul în care declarația de drept:

cumpărătorul fidel minor pe baza legilor de moștenire, are dreptul de a procura Drepturile Inlernet, sau,
b) În cazul în care se referă la transferarea unui Drept de valoare de proprietate, care depășește suma stipulată de lege și provine în mod dovedit din sistemul Inlernet cumpărătorul fidel minorul.

Aprobarea autorității tutelare nu este necesară în cazul în care acesta a fos aprobat de notar sau judecătorie Capacitatea juridică limitată sau nulă, poate fi adusă ca argument doar în cazul unui minor în situația în care capacitatea juridică a acestuia este limitată sau nulă

În cazul în care un utilizator minor al sistemului Inlernet împreună cu reprezentantul legal sau ofertantul acestuia dejoacă sistemul Inlernet, abuzează de sistem în vederea derutării acestuia, minorul respectiv împreună cu reprezentantul legal și ofertantul acestuia, este considerat responsabil și este obligat să returneze toate daunele provenite sistemului din urmă activității de mai sus. A jelen szerződési feltételt a Prin semnarea prezentului contract, cumpărătorul fidel respectiv reprezentantul legal al acestuia, acceptă condițiile contractuale.

2.5. Cumpărătorul fidel declară că datele furnizate și incluse în contractul de cumpărător fidel corespund în totalitate cu realitatea iar pe lângă acestea nu dispune de informații, date sau fapte care ar fi descurajat sistemul Inlernet în semnarea contractului sau care ar face imposibilă intrarea în vigoare a contractului.

O singură persoană poate fi înregistrată ca proprietar al unui ID, al drepturilor și obligațiilor aferente ID-ului respectiv.

3. Drepturile și obligațiile Inlernet

3.1. Inlernet prin intermediul bazei de date informative Inlernet (denumit în continuare: „Baza de date informativă Inlernet“) prin intermediul informațiilor furnizate și prin cursurile și programele de formare organizate, vă va informa și notifica în legătură cu orice modificare în legătură cu sistemul. baza de date Inlernet include pagină web Inlernet (www.inlernet.com), iar în cazul lipsei de acces pe baza cerințelor clienților fideli, pachetul informativ trimis prin mail. Cumpărătorul fidel are posibilitatea de a participa pe cheltuială proprie, la cursuri de formare necesare pentru activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord. Validarea Dreptului cumpărătorului fidel conform căruia în vederea obținerii de informații nu poate forma pretenții materiale împotriva Inlernet sau a grupului de firme a acestuia.

3.2. Inlernet are dreptul să verifice permanent activitățile, conduita și disciplina financiară a cumpărătorului fidel, în special:

- să verifice dacă activitățile clientului fidel respectă normele legale și etice,
- Să verifice dacă Cumpărătorul fidel este în posesia cunoștințelor necesare pentru marketingul sistemului Inlernet,
- Să verifice dacă Cumpărătorul fidel și/sau cumpărătorul fidel adus de acesta efectuează activitățile de marketing în vederea promovării sistemului Inlernet respectând informațiile primite în mod oficial de către sistem, respectiv dacă respectă orientările acestuia.

3.3. În cazul în care este necesar sistemul Inlernet are dreptul să modifice prezentul contract și anexele acestuia, având în vedere indexul inflației, condițiile de piață, caracteristicile cumpărătorilor fideli, respectiv a condițiile legislative și a legilor privind taxele și impozitele.

4. Drepturi și obligațiile cumpărătorului fidel

4.1. Cumpărătorul fidel nu este îndreptățit să redistribuie sau să vândă poziția sa de carieră, reducerile de preț sau bonusurile proprii unui alt utiliazator Inlernet, sau pentru la altă persoană fizică sau juridică. Cumpărătorul fidel este îndreptățit doar să redistribuie Drepturile Inlernet procurate prin intermediul sistemului, însă poate face acest lucru doar prin acordul prealabil din partea sistemului Inlernet și respectând condițiile contractuale.

4.2. În urma înregistrării în sistemul Inlernet cumpărătorul fidel nu are dreptul de a șterge numele ofertantului său, sau de a desemna mai mulți ofertanți.

4.3. În cazul în care cumpărătorul fidel dorește să schimbe ofertantul, în acest caz trebuie să procure acordul tuturor ofertanților prezenți și viitori care se află deasupra lui, până la primul ofertant comun care este situat atât pe linia prezentă și viitoare a ofertantului ”Cererea cu privire la schimbarea teamului” (poate fi descărcat de pe pagina www.inlernet.com) Clientul fidel poate depune ”Cererea cu privire la schimbarea teamului”, iar sistemul Inlernet va evalua acesta în termen de 30 de zile. În cazul relocării clientul fidel poate păstra grupul de cumpărători fideli care aparțin de acesta.

Cumpărătorul fidel poate solicita așa numita modificare simplificată a teamului, la care nu necesită acordul Ofertantului, în cazul în care ofertantul său direct are statut inactiv descris la punctul 4.12 În acest caz clientul fidel poate solicita doar schimbarea teamului și plasarea la primul Ofertant activ de pe linia sa de ofertanți Schimbarea echipei simplificată se poate face numai la cererea unui client fidel care nu dispune de Ofertant activ direct. În cazul în care directorul devine din nou activ activ, grupurile acestuia pierdute în această perioadă nu mai pot fie returnat la el.

Inlernet își rezervă dreptul de a refuza cererea de schimbare a teamului, fără a da motive. Schimbarea teamului în cazul unui cumpărător fidel (în cazul unei societăți comerciale în timpul activității acestuia) poate fi realizată o dată (face excepție de la această regulă situația schimbării simplificate a teamului)

4.4. Cumpărătorul fidel poate solicita schimbarea teamului și în cazul în care din momentul înregistrării sau în ultimele 12 luni survenite în urma schimbării teamului nu a procurat primul Drept Inlernet sau nu a făcut rost de unitate de Carieră proprie sau de grup. În acest caz, după ce au trecut 12 luni, poate solicita sistemului Inlernet prin intermediul cererii ”Cerere cu privire la schimbarea team-ului” schimbarea ofertantului, iar în acest scop este suficient să procure doar acordul ofertantului viitor. În cazul în care Cumpărătorul fidel deține deja drept de Inlernet și Unități de Carieră proprii sau de grup, pe baza acestei reguli schimbarea echipei nu mai este posibilă. În cazul relocării clientul fidel poate păstra grupul de cumpărători fideli care aparțin de acesta. Inlernet refuză cererea de transfer, fără a da motive.

4.5. Clientul fidel nu are dreptul de a se înregistra în sistemul Inlernet pe numele propriu sau cu alt nume de mai multe ori, cu excepția faptului dacă deține o firmă sau este reprezentantul unei firme pe care dorește să o înregistreze separat. În afară de excepțiilor de mai sus, clientul fidel are dreptul de a utiliza sistemul Inlernet și serviciile acestuia doar prin intermediul ID-ului emis de sistemul Inlernet.

4.6. În cazul în care cumpărătorul fidel din cauza activității unor persoane rău intenționate sau cu excepția cauzei stipulate la punctul 4.5 se înregistrează de mai multe ori în sistem, sau desfășoară activități în sistemul Inlernet folosindu-se de datele personale ale ălora, sistemul Inlernet, sistemul Inlernet va lua de la acesta recompensele stipulate în Anexa 1 a Condițiilor generale contractuale (de ex. călătorii, broșe etc.) Sistemul Inlernet va lua măsuri la trei zile după ce a ajuns în posesia tuturor datelor, va lua măsuri cu privire la înregistrarea proprie a clientului fidel sau altor persoane, va restabili ordinea inițială a Drepturilor și statusul inițial al clientului fidel. Sistemul Inlernet după prima înregistrare legală șterge înregistrările care pot fi legate de aceeași persoană

Dispoziții privind transferul sunt aplicabile doar clienților fideli înregistrați după data de 1. iulie 2009. În cazul clienților fideli înregistrați anterior sistemul Inlernet va stabili individual procedura de aplicare și posibilitatea schimbării ofertei, și cu consecințele aplicabile clienților fideli rău intenționați. În privința procedurii amintite mai sus sistemul Inlernet nu are un termen limită și durata procedurii depinde de timpul necesar explorării complete a faptelor.

În cazul în care Inlernet constată în cursul anchetei că un cumpărător fidel a abuzat de oportunitățile oferite de sistem, și a efectuat mai mult de o înregistrare sau a obținut mai multe poziții, sistemul Inlernet are dreptul de a decide ca persoana respectivă să fie exclusă din sistem, sau să suspende temporar sau final anumite drepturi de client fidel al acestuia.

Clientul fidel este exceptat de la aceste sancțiuni, în cazul în care dovedește că nu este responsabil de înregistrările multiple, în special în cazul în care se dovedește că înregistrările multiple sunt rezultatul unui comportament rău intenționat survenit din partea unui terț .

4.7. Cumpărătorul fidel declară și prin semnarea contratului consemnează că în îndeplinirea activităților sale stipulate în prezentul contrat nu este legat nici de timp nici de loc, în vederea executării activității va utiliza doar materialele și infrastructura proprie.

4.8. Pe baza prezentului contrat cumpărătorul fidel este obligat să obțină permisele, infrastructura și obiectele materiale, necesare pentru desfășurarea activității sale pe costurile proprii. Cumpărătorul fidel este obligat să plătească impozitele, obligațiile și celelalte cheltuieli survenite din urmă subvențiilor, comisioanelor, altor beneficii sau altor venituri survenite în urma activităților efectuate în cadrul Inlernet sau a oricărui societăți aparținând de Inlernet. Cumpărătorul fidel are deasemenea obligația de a ține evidența acestora. în vederea îndeplinirii acestor obligații sistemul Inlernet nu își asumă nici o răspundere Sistemul Inlernet nu își asumă nici o obligație în vederea îndeplinirii obligațiilor de mai sus.

4.9. În cazul în care cumpărătorul fidel execută activitatea de ofertare și pe bază comercială (propunerea și înregistrarea de potențiali clienți fideli și parteneri de produse în sistemul Inlernet) ia la cunoștință că în vederea realizării acestei activități este nevoit să aleagă un statut juridic (întreprinzător privat, întreprindere etc.) Sistemul Inlernet este îndreptățit să suspende plata și punerea la dispoziția cumpărătorului fidel a comisioanelor până când acesta nu demonstrează executarea celor de mai sus.

Cumpărătorul fidel este obligat să demonstreze statutul său de întreprinzător prin trimiterea următoarelor documente pe adresa de email oficială a sistemului Inlernet, respectiv prin prezentarea copiei legalizate a acestuia:

- Certificat de înmatriculare care nu este mai vechi de 30 de zile (în cazul unei întreprinderi, organizații, instituții),
- Act care demonstrează relația contractuală,
- Certificat de întreprinzător (în cazul întreprinzătorilor individuali).

Clientul fidel are obligația de prezenta actele juridice, adeverințele sau actele juridice solicitate de Inlernet, în vederea justificării faptelor juridice de mai sus

În cazul în care în vederea îndeplinirii unui drept sau a unei obligații a clientului fidel legat de prezentul contract, clientul fidel este nevoit să procure un autorizație administrativă sau altă autorizație, costurile procurării acestor documente sunt suportate de clientul fidel

4.10. Clientul fidel este îndreptățit la diseminarea sistemul Inlernet, prezentarea sistemului la potențiali parteneri de produs, abia după finalizarea cursului de referent de produse, în consecință fără promovarea examenului de referent de produse nu este îndreptățit să contacteze potențiali parteneri de produse și să conducă discuții cu aceștia.

4.11. Părțile contractante declară că, pe baza prezentului contract relația contractuală între Inlernet și clientul fidel nu reprezintă un contract de muncă, o relație contractuală de lucru, sau o relație corporativă Prințe parteneri survine doar un contrat civil, prin intermediul căruia cumpărătorul fidel este considerat o entitate legală separată de Inlernet, prin care clientul fidel este îndreptățit să participe în sistemul Inlernet și să publice anunțuri de promovare a acestuia Pe baza contractului de client fidel încheiat cu Inlernet, clientul fidel nu poate fi considerat mandatarul sistemului Inlernet, sau reprezentantul acestuia, în consecință cumpărătorul fidel nu este îndreptățit să semneze acte legale în numele Inlernet sau să își asume responsabilități în numele acestuia.

4.12. Pe baza prezentului acord cumpărătorul fidel nu este obligat să îndeplinească intermedieri sau să transmită mai departe anunțuri, nu este obligat să facă cumpărături sau să acceseze servicii, în consecință nu poate fi obligat să prezinte rezultate, este îndreptățit să participe în sistemul Inlernet pe baza propriei dorințe și să își asume riscuri economice la liberă sa alegere, în cadrul prezentului acord. Prin toate acestea vor fi evaluate activitățile clienților fideli. În cazul în care Clientul nu respectă normele de activitate detaliate în anexa 1 timp de două luni consecutive, acesta va fi considerat a fi inactiv pentru următoarea lună. În acest caz Clientii Direcţi ai Clientului recomandatator inactiv pot cere modificarea grupului prin procedura simplificată detaliată la punctul 4.3.

Inlernet precizează în mod expres că, eventualii Clienţi afiliaţi în urma activităţilor desfăşurate de către un Client Fidel nu pot efectua plăţi sau alte servicii în mod direct sau sub orice altă formă, respectiv Clienţii Fideli afiliaţi anterior nu au dreptul de a pretinde servicii financiare sau orice alt tip de servicii sub nici un motiv de la Clienţii afiliaţi ulterior în urma activităţilor desfăşurate de către ei. Inlernet Inlernet nu efectuează servicii financiare sau servicii de orice alt tip către un Client Fidel ca şi recompensă pentru aderarea la sistem al unui nou Client

4.13. Clientul Fidel are obligaţia de a se informa individual cu privire la eventualele modificări survenite în legislaţia şi reglementările în vigoare,care îl pot afecta direct, în special legislaţia şi modificările de legislaţie referitoare la impozite şi asigurări sociale, în scopul de a-şi îndeplinii, pe cheltuială proprie toate îndatoririle prevăzute de lege în acest sens. Inlernet nu are obligaţia de a furniza servicii în acest sens şi prin notificare sau apel provenit de la Client nu poate fi obligat la modificarea raportului juridic existent.

4.14. Clientul are dreptul de a participa la cursuri și evenimente de instruire organizate de Inlernet și Grupul de firmă Inlernet pe cheltuiala proprie dacă și-a depus cererea de participare în termenul limită de depunere a cererii prin intermediul site-ului său personal către Inlernet. În cazul in care Clientul a aplicat anterior la un eveniment şi doreşte achitarea taxei de participare la faţa locului, dar nu mai poate participa la eveniment, poate anula participarea în următoarele condiţii:

Participarea la eveniment poate fi anulată gratuit printr-o declaraţie scrisă trimisă către Inlernet, şi primită de acesta, cu 72 ore înainte de momentul începerii evenimentului. În caz contrar taxa de înregistrare urmează să fie plătita la 100% din valoare, sume care vor fi deduse din conturile Inlernet ! În cazul în care s-a efectuat plata online al taxei de participare aceasta nu mai poate fi rambursată în nici un caz!

4.15. În cazul în care un Client Fidel apelează la ajutorul altor persone, în cadrul activităţilor sale desfăşurate in cadrul Sistemului Interlet, are obligaţia ca aceste persoane să fie selectate şi instruite cu atenţie şi este esenţial să se asigure că şi aceste persoane respectă obligaţiile de Client Fidel potrivit prezentului acord. Clientul Fidel este responsabil pentru comportamentul persoanei autorizate sau mandatate, în aceaşi măsură ca și în cazul în care acțiunile legale ar fi fost efectuate de către el însuși.

4.16. Clientul Loial, pe durata activităţii sale în cadrul Sistemului Inlernet, dar în special pe durata activităţii de promovare al Inlernet către alţi potenţiali Clienţi Loiali nu are dreptul de a reprezenta pe Inlernet sau oricare din societăţile aparţinând Grupului de Firme Inlernet, de a prelua numerar, respectiv nu are drept de a face orice fel de declaraţie juridică în numele Inlernet, de a lua asupra sa obligaţii sau de a recunoaşte legitimitate. Un Client Fidel poate promova Sistemul Inlernet exclusiv cu ajutorul şi prin folosirea materialelor tipărite şi materialelor de informare emise și aprobate de către Inlerlet. Fără o permisiune expresă în scris din partea Inlernet, Clientul Fidel nu are dreptul de a publica, pe o interfaţă media creată de el sau la iniţiativa sa, Sistemul Interlet, mărcile comerciale sau brevetele Sistemului şi prin aceasta să atragă noi Clienţi Fideli în Sistem. elkészített médiafelületen megjelentetni és ez által újabb Törzsvásárlókat a Rendszerbe bevonni. Clientul Fidel este răspunzător în conformitate cu normele generale de daune, pentru orice prejudiciu suferit de Inlernetet,în urma încălcării prezentului alineat, în special cele privind pierderile de profit.

4.17. Clientul Fidel are obligaţia de informa Interlet fără întârziere despre orice modificare survenită în datele sale personale sau în alte date relevante care ar putea afecta în vreun fel îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale conform celor prevăzute de prezentul contract şi totodată are obligaţia să introducă personal aceste noi date, în Web-biroul său personal, aflat pe pagina web al Interlet. Această obligaţie se referă în primul rând la modificările privind numele, număr carte de identitate, adresa, cont bancar, adresa de e-mail. În cazul în care Clientul nu şi-ar îndeplinii obligaţiile mai sus menţionate şi ca urmare Inlernet ar avea de suferit costuri, daune, cheltuieli suplimentare, Interlet are dreptul de a le pretinde de la Client.

Prin semnarea contractului Clientul îşi dă acordul în mod express la gestionarea, păstrarea în evidenţă, folosirea în timpul funcţionării Sistemului de către Interlet a datelor sale personale afişate şi specificate de către el în contract sau transmise sub orice altă formă către Inlernet, respectiv la predarea acestor date. Clientul îşi dă consimţământul în mod expres ca pe numărul său de telefon, adresa sa de e-mail precizate de el, Inlernet să trimită materiale de informare în scopuri de marketing respectiv în alte scopuri necesare funcţionării sau facilitării funcţionării Sistemului.

4.18. În cazul în care Clientul îşi schimbă adresa, iar Inlernet nu este notificat în acest sens, până la comunicarea noii adrese Inlernet consideră toate coletele trimise pe ultima adresă cunoscută livrate, respectiv nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru nelivrarea în timp a coletelor trimise către Client şi returnate cu inscripţia "s-a mutat la o adresă necunoscută", "ne căutat" sau alte astfel de indicații poştale ce dovedesc eşecul livrării. Clientul ia la cunoştinţă că Inlernet nu are obligaţia de a depune nici un demers juridic ce vizează căutarea datelor necunoscute sau schimbate ale Clientului.

4.19. Clientul are dreptul de a promova Sistemul Inlernet către alţi potenţiali Clienţi, dar în timpul promovărilor are obligaţia de a utiliza formularele respectiv materialele de promovare şi publicitate realizate şi prevăzute de Inlernet, totodată predarea nealterată a procedurilor prezentate la cursurile de formare organizate de Inlernet, precum şi respectarea acestora. Un Client nu este eligibil de a acorda în afara Sistemului Inlernet orice alte beneficii sau de a face promisiuni în acest sens.

Un Client are obligaţia să se abțină de la declaraţii neadevărate, respectiv de la a prezenta ca şi false, fapte adevărate, totodată de la declaraţii ce pot insulta sau ameninţa buna reputaţie sau bonitatea altui Client, Partener de produs, sau al Inlernetului.
Se califică distrugere de reputaţie orice declaraţie defăimătoare ce vizează în mod expres activitatea, rolul pe piaţă ai ceilorlalţi Clienţi Loiali, Parteneri de Produse, sau Inlernet, pune la îndoială fiabilitatea lor profesională şi de afaceri sau susţinera unor fapte care nu pot fi, sau pot fi dar numai în detrimentul semnificativ al intereselor părţii în cauză verificate, răspândirea de date sau informaţii despre alţi Clienţi Loiali, Parteneri de Produse sau Inlernet care ar putea conduce la destabilizarea încrederii în acei Clienţi Loiali, Pareteneri de Produse.

4.20. Clientul prin promovarea Sistemului Inlernet efectuează exclusiv activitate de marketing indiferent de domeniul teritorial de aplicare (pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul altor ţări). Această activitate de marketing nu secalifică a fi o activitate de intermediere comercială şi nici de activitatea de intermediere financiara.

4.21. Clientul nu are dreptul de a prelua câştiguri, comisioane sau alte contravalori similare de la Partenerii de produse. Clientul are obligaţia de a respecta legislaţia pe timpul promovării Sistemului Inlernet, în special nu poate crea un sistem în interiorul Sistemului Inlernet, deasemenea un sistem propriu sau aparţinând sferei de interes propriu, cu o activitate identică sau sub orice formă asemănătoare cu cel al Sistemului Inlernet

4.22. Clientul pentru activitatea de promovare şi pentru cumpărăturile efectuate prin Sistemul Inlernet beneficiază de comisioane şi beneficii ale căror mărime şi condiţii sunt aduse la cunoştinţa Clientului pe pagina web al Inlernet (www.inlernet.com), în prezentul TCG respectiv anexele sale. Decontarea acestor beneficii financiare se efectuează neîntârziat, iar tranferul sumelor aferente pe contul bancar al Clientului se realizează din două în două săptămâni, pe măsura în care suma depășește 10.000 HUF.

După decontare nu poate fi revendicată nici o pretenţie suplimentară ulterioară faţă de Inlernet sau societăţile Grupului de Firme Inlernet. Clientul, în mod expres ia la cunoştinţă, că în cazul în care evenimentele economice (plata contravalorii rezervării a unor vouchere de cumpărături, achitarea contravalorii integrale a unor vouchere de cumpărături) care au stat la baza calculării bonificaţiilor eşuează din anumite motive neprevizibile de Inlernet, bonificaţiile şi toate celelelalte beneficii calculate, decontate respectiv achitate îi revin de drept Inlernetului, astfel Inlernet are dreptul de a solicita restituirea lor respectiv deducerea din veniturilor viitoare a sumele aferente acestora. Clientul are obligaţia rambursării beneficiilor preluate fără drep legal, în cazul în care rambursarea nu este efectuată, Inlernet are dreptul de a rezilia prezentul contract cu efect imediat, prin reziliere extraordinară.

4.23. Clientul pe toata durata contractului şi chiar după încetarea lui, are obligaţia de a trata pe termen lung (pe timpul statului de Client, respectiv după încetarea statului pe o perioadă de 5 ani) datele referitoare la Inlernet sau societăţile Grupului de Firme Inlernet, dar în special cele referitoare la ceilalţi Clienţi cu confidenţialitate ca şi secrete de afaceri. Clientul nu poate utiliza aceste date, totodată are obligaţia de a se distanţa de orice activitate de concurenţă, care ar putea provoca pentru Inlernet daune materiale sau morale, respectiv ar putea deteriora poziţia sa pe piaţă, în special de crearea sau funcţionarea unui sistem conform celor prevăzute la pct. 4.21.

4.24. Pe toată durata existenţei relaţiei contractuale Clientul va promova exclusiv Sistemul Inlernet, către alţi potenţiali Clienţi. Pe toată durata existenţei relaţiei contractuale între Inlernet şi Client respectiv după încetarea relaţiei contractuale, Clientului îi este INTERZIS să atragă către persoana sa, către afaceri ce constituie concurenţă sau către alte sisteme de clienţi loiali, angajaţii şi/sau Clienţii Loiali, Partenerii de produse Inlernet sau al societăţilor care aparţin Grupului de Firme Inlernet , sau să facă îcercări în acest sens.

În continuare este INTERZISĂ numirea acestor persone, societăţi comerciale, altor firme care reprezintă concurenţă pentru Inlernet, în vederea încheierii de contracte de agenţi comerciali, intermediari sau ale contracte comerciale de acest gen. Pe timpul existenţei legăturii contractuale cu Inlernet, respectiv după întreruperea acestei legături, Clientului Loial nu îi este permis ca pentru Clienţii Loial ai Inlernet, în nume propriu sau în numele unei a terţe persoane, respectiv prin împuternicirea unor terţe persoane, societăţi comerciale, în legătură cu alte sisteme de cumpărături să facă oferte, să intermedieze, sau să ofere consiliere pe acest subiect. Clientul Loial nu poate efectua activitate comercială cu caracter de concurenţă. Cu privire la această reglementare se consideră a fi angajaţi şi Clienţi Loiali şi acele persoane care înainte cu 48 de luni referitor la o anumită au fost în legătură contractuală cu Inlernet. Clientul Loial în afara Sistemului Inlernet numele de marcă comercială „Inlernet” nu o poate folosi nici în interesul său comercial, şi nici în interesul comercial al unor terţe persoane, sau în folosul acestora.

4.25. Clientul Loial este obligat pentru plata daunelor, comisioanelor, beneficiilor pierdute provenite din încălcărea reglementărilor contractuale, respectiv predarea şi decontarea către Inlernet a beneficiilor obţinute. În caz de încălcare a reglementărilor contractuale Clientul Loial în mod automat pierde dreptul la comisionul încă nepreluat sau neutilizat. Încălcarea reglementărilor privind concurenţa neloială din partea Clientului Loial se consideră a fi încălcarea legii referitoare la concurenţa neloială.

4.26. În cazul în care Clientul Loial efectuează înregistrarea unui contract online pe baza unui contract semnat pe hârtie de cătra o altă persoană, atunci Clientul Loial care efectuează înregistrarea are obligaţia păstrării contractului pe hârtie.

4.27. Regulamentul de Gestionare a Reclamaţiilor reglementează procedurile privind observaţiile, notificările (în continuare:reclamaţii) provenite de la Clienţi Loiali, sau terţe persoane în vederea soluţionării rapide, eficiente, transparente, pentru evitare şi minimalizarea, a pierderilor şi disfuncţionalităţilor legate de colaborarea dintre Clienţii Loiali şi Inlernet. minimalizálása érdekében. Regulamentul de gestionare a reclamaţiilor poate fi văzuta pe site-ul Inlernet (www.inlernet.com), respectiv în biroul servicii clienţi Inlernet. Se consideră reclamaţie orice cerere, reclamaţie unică împotriva activităţii, serviciilor Inlernet, în care reclamantul critică procedurile Inlernet şi în legătură cu ele îşi formulează solicitarea concretă, clară. Reclamaţiile Inlernet în scris ( vezi: punctul 9.4) le primeşte
Pentru a reclamaţii Inlernet a creat un fornularspecial, care poate fi găsit pe site-ul Inlernet.

5. Funcţionarea Sistemului Inlernet

5.1. Inlernet stabileşte cu fiecare Partener de Produse o relaţie contractuală individuală, care nu constitue parte a contractului de Client Loial. Partenerul de Produse are obligaţia de a cunoaşte prezentul TCG., reglementările acestuia le va recunoaşte ca şi obligatorii pentru persoana sa, ceea va oferi Clientului Loial posibilitatea, să efectueze achiziţii şi să utilizeze sevicii de la respectivul Pertener de Produse. Conform reglementărilor prezentului TCG. un acord de tipul Sistemului Inlernet se poate crea numai cu Parteneri de Produse aflate în relaţie contractuală cu Inlernet, prezentul TCG nefiind valabilă pentru sociatăţi comerciale externe. Numele Partenerilor de Prose actuali le puteţi vedea pe site-ul Inlernet (www.inlernet.com).

5.2. Achitarea de către Clientul Loial al contravalorii bunurilor şi serviciilor achiziţionate de la un Partener de Produse cu vouchere, în mod automat valorificabile în Sistemul Inlernet, poate fi realizată numai în cazul în care aceasta se efectuează cu Vouchere Online, sau cu Vouchere de Partener de Produse intermediate de Inlernet (în următoarele: Vouchere Inlernet). Clientul Loial ia la cunoştiinţă, că obiectul unui voucher nu poate fi transferată pe o terţă persoană, nu poate fi schimbată în numerar sau pe un alt instrument de plată.

5.3. Achitarea achiziţiilor în mod diferit de cele precizate la punctul 5.2, utilizând numerar, transfer sau card bancar poate fi realizată numai în cazul în care după preluarea documentului care justifică efectuarea achiziţiei(ex. chitanţă, factură, bon), comunică Partenerului de Produse numărul de înregistrare de client loial. După care Partenerul de Produse în termen de 30 de zile conform reglementărilor din contractul Partener de Produse înregistrează datele achiziţiei în Biroul Web.

Voucherele pe care Clientul Loial nu le-a primit de la Inlernet sau de la o societate aparţinând Grupul de Firme Inlernet, respectiv prin intermediul Inlernetului (în special vouchere emise direct de in Partener de Produse), sau nu au fost emise de Inlernet prin intermediul vreunui Sistem de emitere vouchere de al său, nu conferă dreptul la valorificarea automată a acestora în Sistemul Inlernet pentru procurarea de bunuri şi servicii. érvényesíthető módon áru és szolgáltatások beszerzésére. În cazul voucherelor mai sus menţionate, Clientul Loial nu poate utiliza avantajele prezentului acord, respectiv acestea nu obligă Internetul la nici o prestare de serviciu, acordare automată de comision sau reducere, până în momentul în care în Sistemul Inlernet aceste date privind achiziţiile nu sunt înregistrate de Partenerul de Produse (în acelaşi mod ca şi în cazul plăţilor efectuate în mod direct fără vouchere) şi Partenerul de Produse nu a achitat contravaloarea comisionului facturat.

5.4. Inlernet emite pentru procurarea de bunuri şi servicii, aşa numitele vouchere „online” (sunt accesibile numai prin intermediul Inlernet), sau oferă posibilitate printării duplicatelor acestora pe hârtie. Voucherele mai sus mernţionate întodeauna sunt exprimate în moneda naţională a ţării Partenerului de Produse.

5.5. Nici un tip de vocher emis de către Inlernet nu se califică a fi prestare de serviciu. Duplicatul pe hârtie a voucherului serveşte în exclusiviate ca dovadă a faptului că prin comandarea voucherului Clientului Loial şi-a asumat obligaţia transferului către Partenerul de Produse a sumei aferente valorii voucherului dedusă cu comisionul Inlernetului.

5.6. Inlernet în Sistemul Inlernet înregistrează voucherele online şi le arhivează în format electronic. În cazul oricărei comenzi de Voucher Inlernet indiferent de tipul voucherului, Clientul Loial trebuie să precizeze datele exacte ale Partenerului de Produse(numele exact al magazinului, numărul de identificare al partenerului de produse) de la care doreşte să efectueze achiziţi/şi sau să utilizeze servicii , adică unde doreşte să preshimbe voucherul.

5.7. Clientul Loial are dreptul de a comanda Voucher Inlernet Online şi/sau Voucher Partener de Produse. Clientul Loial are dreptul de a pretinde emitere de vouchere utilizând numărul său de identificare şi parola personală pe site-ul Inlernet, din Biroul web personal (în cazul Voucherelor Online). Clientul Loial ia la cunoştinţă faptul, că valoarea oricărei comenzi de voucher trebuie să fie de minim 5.000HUF, adică cincimii de HUF, pentru a putea fi emisă. Inlernet acceptă emiterea Voucherului Online Inlernet, respectiv predarea Voucherului de Partener de Produse, numai în cazul existenţei concomitente a următoarelor condiţii :

- De la Clientul Loial a preluat prin Biroul Web personal al Clientului Loial, comanda voucherului, întocmită complet şi regulamentar, astfel primind toate datele necesare pentru voucher şi a confirmat corăspunzător comanda,
- suma necesară achitării voucherului a fot depusă în contul Inlernet, a fost autorizată, din care Clientul Loialş a achitat valoarea totală a voucherului comanddat, astfel fiind decontat în favoarea Inlernetului în Sistemul Inlernet,
-iar în cazul în care este vorba de o comandă de Vocher de Partener de Produse, Partenerul de Produse a trimis voucherul comandat Inlernetului.

Inlernet, după emiterea unui Voucher Online Clientului Loial, va trimite fără întârziere un duplicat despre respectivul voucher Partenerului de Produse.

5.8. Inlernet îşi asumă obligaţia că după emiterea Voucherului Online Clientului Loial sau primirea Voucherului de Partener de Produse, transferă Partenerului de Produse suma aferentă valorii voucherului dedusă cu comisionul Inlernetului, în termenul precizat în reglementările contractuale.

5.9. Voucherele Inlernet nu pot fi transferate către sau în favoarea unei terţe persoane. Voucherele Inlernet pot fi preschimbate de către Clientul Loial, numai la Partenerul de Produse dinainte pecizat de către el, respectivul Partenerul de Produse constituind baza contractulă al emiterii voucherului. Partenerul de Produse, în cazul prezentării de către un Client Loial al duplicatului Voucherului Online Inlernet, respectiv al Voucherului de Partener de Produse emis de el însuşi, are obligaţia de a vinde produse şi de a presta servicii, conform regulilor stabilite în acordul dintre Inlernet şi Partenerul de Produse.

5.10. Voucherul Inlernet îi conferă drep Clientului Loial, numai la achiziţii de produse sau utilizări de servicii, respectiv la discounturi din valoarea produselor şi serviciilor, exclusiv la Parternerul de Produse precizat pe voucher şi în limita sumei trecute pe voucher. Voucherul Inlernet nu poate fi schimbat în numerar, sau în orice alt locţiitor de bani, nu poate fi utilizat la un alt comerciant fără o relaţie contractuală la Inlernet sau la o altă societate aparţinând Grupului de Firme Inlernet.

5.11. Clientul Loial, în mod expres ia la cunoştiinţă, că după ce a trimis comanda voucherului şi/sau a achitat contravaloarea voucherului, comanda voucherului, deci nici voucherul nu poate fi stornat, invalidat, valoarea voucherului nu poate fi rambursată, respectiv voucherul nu poate fi trecut pe numele altui Partener de Produse, adică nu poate fi schimbat pe alt voucher. Clientul Loial poate utiliza Voucherul Inlernet, după emiterea lui, exclusiv la achiziţionarea produselor şi/sau serviciilor solicitate la Parteneri de Produse contractuali.

5.12. Clientului Loial i se oferă posibilitatea de a rezerva vouchere, prin achitarea unei anumite sume din valoarea totală a voucherului, corespunzătoare rezervării de voucher stabilit prin TCG. anexa nr.1. Clientul Loial, ia la cunoştiinţă şi îşi dă acordul în mod expres ca Inlernet, din suma plătită de către el pentru rezervare, să achite comisioane pentru persoana sa sau pentru alte persoane înregistrate ca şi Clienţi Loiali în Sistem, luând în considerare că rezervarea reprezintă o parte din valoarea totală a voucherului ce va fi emis de către Inlernet, deci după plata acestuia, Inlernet o poate utiliza cu drept de propritate asupra lui. utalvány ellenértékének részét képezi, tehát annak megfizetését követően, azzal az Inlernet jogosult sajátjaként rendelkezni. Inlernet, suma aferentă rezervării, printre altele ca o garanţie de plată a comisioanelor, o va gestiona în contul de depozite.

Clientul Loial declară că conţinutul referitor la rezervări al Codului de Procedură Civilă paragraf V din 2013 Legea 6: 185-a o cunoaşte, şi prin aceasta, totodată ia la cunoştinţă că în cazul în care pentru un Voucher Inlernet a achitat numai suma aferentă rezervării, această sumă nu mai poate fi rambursată. Pe de altă parte, Clientul Loial are posibilitatea în orice moment să complecteze suma aferentă rezervării comandate la valoarea totală a voucherului, adică să achite diferenţa Inlernetului, pentru ca prin aceasta să poată solicita Voucher Inlernet la respectivul Partener de Produse şi să-l poată preschimba la Partenerul de Produse. Prin urmare, la o sumă aferentă unei rezervări îi corespunde o valoare totală de voucher variabilă în funcţie de discountul acordat de un anumit partener de produse, această sumă este prezentată în anexa nr.2 al TCG. în Tabelul Valoare Voucher, constituind parte integrantă al prezentului TCG.

În tabelul mai sus menţionat valoarea totală al unui voucher este determinată de discountul acordat de Partenerul de Produse ales la rezervarea de voucher, respectiv de mărimea sumei rezervării. Dacă Clientul Loial solicită numai o parte din valoarea totală a voucherului rezervat, atunci exact la fel se va raporta valoarea parţială a voucherului la valoarea totală a voucherului precizat în Tabelul Valoare Voucher, ca şi valoarea rezervării ce va putea fi utilizată în valoarea parţială a voucherului la valoarea totală a rezervării. Prin urmare, cu câte procente este mai mică valoarea parţială a voucherului comandat ca şi valoarea totală a voucherului precizat în Tabelul Valoare Voucher, cu atâtea procente mai puţine vor putea fi folosite din suma totală a rezervării. Suma rămasă din valoarea rezervării va putea fi folosită în viitor pentru a comanda una sau mai multe vouchere parţiale conform celor de mai sus.

După achitarea contravalorii rezervării de voucher, persoana Partenerului de Produse poate fi modificată, la achitarea parţială sau totală a voucherului. În acest caz conform celor de mai sus, se poate modifica partea din valoarea rezervării ce poate fi utilizată la un voucher parţial, pentru că şi discountul acordat de Partenerul de Produse se poate modifica , acesta fiind un factor determinant în stabilirea valorii totale a voucherului.

Valoarea mai multor vouchere poate fi cumulată, respectiv completată cu vouchere parţiale la achitarea valorii voucherului. În acest caz mai multe rezervări pot fi cumulate, dar numai, în conformitate cu anexa nr.2 al TCG, în procentul dintre valoarea totală a voucherului stabilit în funcţie de discountul acordat de un anumit Partener de Produse şi valoarea voucherului efectiv comandat şi achitat.

Valorile totale ale voucherelor corăspunzătoarea unor disconturi ce nu apar în anexa nr.2 al TCG. vor fi determinate prin raportare la valorile existente în tabel.

5.13. Un Voucher Online Inlernet are o valabilitate de 3 ani de la emitere. După expirarea termenului de valabilitate voucherul îşi pierde validitatea fără nici o acţiune juridică suplimentară. În cazul în care, termenului de valabilitate al voucherului a expirat şi acesta nu a fost utilizat de către Clientul Loial, atunci Clientul Loial ia la cunoştinţă faptul că nu poate avea nici o pretenţie în acest sens de la Inlernet sau membrii Grupului de Firme Inlernet. Această pierdere a pretenţiei, nu influenţează acea pretenţie a Clientului Loial care se referă la livrarea produselor sau prestarea serviciilor de către un Partener de Produse, excepţie făcând cazul în care produsul sau prestarea de serviciu este de o asemenea natură încât nu mai poate fi pretinsă de la Partenerul de Produse. De la Inlernet sau Grupul de Firme Inlernet, Clientul Loial nu are drept la nici o pretenţie nici în cazul în care prestarea serviuciului de către un Partener de Produse nu este contractuală sau nu poate fi onorată. Clientul Loial ia la cunoştiinţă, că în privinţa valorificării produselor şi/sau prestării serviciilor se crează a relaţie juridică exclusiv între el şi Partenerul de Produse. Referitor şi la această cauză, în cazul în care Partenerul de Produse prestează eronat, nu prestează sau încalcă anumite reglementări contractuale, atunci nici chiar din aceste motive nu are dreptul de a cere rambursarea sumei aferente valorii vocherului sau schimbarea voucherului la un alt Partener de Produse, respectiv de a avea orice altă pretenţie în acest sens de la Inlernet sau Grupul de Firme Inlernet.

5.14. Clientul Loial odată cu înregistrarea sa în Sistemul Inlernet este informat printr-un e-mai trimis pe adresa de mail precizat de el, despre numărul său de identificare şi parola Biroului web personal. Clientul Loial, pentru a putea accesa Biroul web personal, pentru a schimba ulterior parola sa, sau pentru a efectua orice fel de operaţiuni, activităţi juridice în Biroul web personal, va trebui să respecte regulile, recomandările, instrucţiunile de pe Site-ul Inlernet.

De parolă este nevoie din motive de securitate, pentru ca accesarea unui Birou web personal să poată fi efectuată numai de către un Client Loial cu drept de accesare. Clientul Loial are obligaţia de a păstra parola într-un loc sigur. Clientul Loial are obligaţia de a modifica parola într-unul care să aibă cel puţin 8 caractere, să conţină litere mici şi mari şi cel puţin un număr, dar care nu poate fi identică cu numărul său de înregistrare, numărul cărţii sale de identitate, data sa de naştere, numărul său de telefon mobil, respectiv nu poate fi o parolă cu un conţinut aproape identic,care s-ar putea confunda cu aceste date, respectiv nu poate conţine aceste date. Parola şi setările individuale oricând pot fi schimbate prin Biroul Web personal.

5.15. Parolă dată de Inlernet şi ulterior modificată este strict confidenţială. Inlernet nu-şi asumă nici o răspundere în cazul în care Clientul Loial nu a respectat reglementările privind tratarea cu confidenţialitate a datelor şi din această cauză o terţă persoană a utilizat datele de mai sus în detrimentul Clientului Loial. În cazul în care Clientul Loial constată un abuz în legătură cu accesarea datelor sale sau după accesarea Biroului Web personal, are obligaţia de a raporta abuzul în termen de 1 zi dela constatare, la adresa oficială de e-mail Inlernet. belül az Inlernet hivatalos e-mail címén jelezni. În cazul în care, ca rezultat al raportării este necesară schimbarea datelor Clientului Loial, despre noile date de acces va fi informat prin e-mai.

5.16. Sistemul Inlernet prin conţinutul prezentului contract este orientat şi se limitează exclusiv la crearea de legături între Clienţi Loiali şi Parteneri de Produse, înlesnirea fluxului produselor şi serviciilor rezultate din aceste legături, şi punerea la dispoziţia Clienţilor Loiali a Voucherelor Online Inlernet şi a Voucherelor de Partener de Produse ce oferă posibilitatea procurării produselor şi serviciilor.

Clientul Loial ia la cunoştiinţă faptul că produsele şi serviciile procurate de la un Partener de Produse contractual provin exclusiv de la Parteneri de Produse curenţi, iar în legătură cu îndeplinerirea obligaţiilor sau comportamentul Partenerilor de Produse Inlernet nu îşi asumă nici o obligaţie sau responsabilitate. Privind îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de un Client Loial Partenerul de Produse îşi asumă răspundere conform reglementărilor codulul de procedură civilă şi de drept comercial din Ungaria.

5.17. Inlernet nu asigură garanţie pentru produsele sau serviciile procurate de Clienţii Loiali de la Parteneri de Produse în cadrul Sistemuluiu Inlernet. Pentru aceste produse şi servicii Partenerii de Produse oferă garanţie conform reglementărilor generale. Clientul Loial ia la cunoştiinţă faptul că prin vânzarea produselor şi prestarea serviciilor din partea unui Partener de Produse se crează o legătură contractuală numai între Partenerul de Produse şi Clientul Loial, Inlernet sub nici un temei sau titlu juridic nu devine subiect sau participant al acestei relaţii bilaterale.

Clientul Loial acceptă, că în cazul încălcării obligaţiilor contractuale de către un Partener de Produse, orice pretenţie apărută din partea Clientului Loial numai de la respectivul Partener de Produse poate fi solicitată. Clientului Loial orice solicitare de a sa, apărută în urma îndeplinirii eronate a obligaţiilor unui Partener de Produse, va trebui să o rezolve în primul rând cu Partenerul de Produse în cauză, iar în caz de eşec cu Referentul de partener de produse al respectivului Partener de Produse. Clientul Loial nu are dreptul sub un titlu juridic să transpună pe Inlernet sau nu poate să pretindă în mod direct de la Inlernet soluţionarea solicitărilor sale apărute în ceea ce priveşte vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii de către un Partener de Produse Clientul Loial ia la cunoştinţă că Inlernet nu este autorizat să acționeze în ceea ce privește aplicarea acordului de furnizare de bunuri sau servicii încheiat între un Client Loial și un Partener de Produse, respectiv în probleme legate de garanția acestora. Clientul Loial nu poate avea de la Inlernet pretenţia a media sau a participa la procedurile de mediere, de a depune mărturie sau de a da orice fel de declaraţii, pentru soluţionarea solicitărilor sale apărute datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către un Partener de Produse.

6. Avantajele utilizării Sistemului Inlernet

6.1. Clientul Loial prin aderarea la Sistemul Inlernet va avea posibilitatea de a participa la condiţiile preferenţiale de cumpărare oferite Parteneri de Produse Inlernetului respectiv Clienţilor Loiali aderaţi la Inlernet, respectiv la partajarea acestora cu Inlernetul sub formă de comisioane, discounturi şi alte beneficii.

Inlernet nu are obligaţia de a face faţă achitării unor sume aferente comisionelor, discounturilor sau altor beneficii care, ca urmare a unor grave încălcări a reglementărilor contractuale, nu i-au fost achitate la termen de către un Partener de Produse.

În cazul în care, achitarea sumei este onorată cu întârziere sau suma este recuperată ulterior pe cale juridică, atunci Inlernet la rândul lui va achita ulterior suma persoanelor eligibile. În cazul întârzierilor apărute ca urmare a unor grave încălcări a reglementărilor contractuale de către un Partener de Produse, Inlernet nu are obligaţia de a plăti Clientului Loial dobânzi pentru întărziere, aceasta fiind exclusă în mod expres de către părți.

Luând în considerare că condiţiile contractuale dintre Inlernet şi un Partener de Produse cu timpul se pot modifica, părţile iau în mod expres la cunoştiinţă că decontarea comisioanelor, discounturilor şi a altor beneficii se realizează conform condiţiilor contractuale în vigoare la momentul facturării acestora către Partenerul de Produse în cauză. Inlernet se obligă la afişarea pe site-ul Inlernet a eventualelor modificări contractuale care afectează Clientul Loial, în termen de 15 zile de la survenirea acestora. Din această cauză Clientul Loial ia la cunoştinţă că în termenul de 15 zile mai sus menţionat pot exista afişate pe site-ul Inlernet anumite condiţii de partener de produse expirate, iar în legătură cu acestea faţă de Inlernet nu are drept la nici o pretenţie.

6.2. Dataliile privind beneficiile la care este îndreptăţit Clientul Loial conform prezentului acord, pot fi vizualizate pe site-ul Inlernet în anexele numerotate al prezentului TCG. Aceste anexe constituie parte integrantă al prezentului TCG.

6.3. Conform anexei nr.1 al prezentului TCG., Clientul Loial care atinge nivelul 6, adică cel de Division Director, are dreptul la încheierea unui contract de Finanţare Autoturism cu Inlernet. Clientul Loial, înainte de o cerere oficială pentru un anumit număr de înmatriculare de la autorităţile competente, are obligaţia de a cere aprobarea utilizării numărului de înmatriculare de la Inlernet, iar după primirea aprobării, poate înainta cerea oficială către autorităţile competente pentru utilizarea numărului de înmatriculare cu început „INET”, dar Inlernet nu poate garanta acordarea acestuia din partea autorităţilor. Inlernet nu permite Clientului Loial comandarea sau scoaterea unui număr de înmatriculare unic de la INET 01 şi până la inclusiv INET-06. Aceste numere de înmatriculare sunt rezervate conducerii firmei Inlernet. Costurile eliberării numărului de înmatriculare unic cu început „INET”, Inlernet nu le preia asupra sa. Scoaterea unui număr de înmatriculare unic cu început „INET” fără aprobare, înainte de atingerea poziţiei de Division Director poate conduce la rezilierea imediată a contractului de Client Loial.

7. Taxe legate de utilizarea Sistemului Inlernet

7.1. Participarea Clientului Loial în Sistemul Inlernet este gratuită. Cheltuielile legate de transferuri şi alte costuri, în afara celor prezentate la punctul 7.3, respectiv în tabelul separat Alte Costuri, şi în Anunţuri, nu vor fi suportate de către Clientul Loial.

7.2. Clientul Loial poate utiliza serviciile Inlernet prin site-ul Inlernet, acestea fiind asigurate în mod gratuit de către Inlernet Clientului Loial.

7.3. Clientul Loial ia la cunoştiinţă faptul că de la un Partener de Produse din străinătate poate comanda exclusiv Voucher Online (în cazul în care Partenerul de Produse acceptă aceasta). În cazul în care un Client Loial doreşte emiterea unui Voucher Online Inlernet de la un Partener de Produse din străinătate, atunci la comandarea acestuia i se va percepe 1% din valoarea voucherului reprezentând cheltuielile de comision, indiferent de moneda naţională valabilă în ţara Partenerului de Produse. Sumele în valută vor fi convertite la cursul valutar de schimb mediu al Băncii Naţionale al Ungariei (MNB) valabil în ziua efectuării tranzacţiei.

8. Modificarea contractului de Client Loial

8.1. Clientul Loial ia la cunoştinţă faptul că Termenii şi Condiţiile Generale ale prezentului contract se califică de drept a fi Termeni şi Condiţii Generale contractuale prevăzute de art. 6:77.§ din Codul de Procedură Civilă, pe care Inlernet în scopul încheierii mai multor contracte, l-a întocmit în mod unilateral, de dinainte, fără implicarea părţii contractate.

Totodată, Clientul Loial prin semnarea contractului de Client Loial, declară şi confirmă, că a luat la cunoştinţă şi cunoaşte în totalitate conţinutul TCG. contractuale, respectiv că are cunoştinţă despre faptul că reglementările TCG. constitue parte integrantă al contractului de Client Loial. Totodată, Clientul Loial ia la cunoştinţă că reglementările prezentului TCG., şi datorită caracterului neconvenţional al relaţiei contractuale, în unele situaţii pot diferi de practica contractuală obişnuită.

8.2. Orice modificare adusă de Inlernet în conţinutul TCG. şi al anexelor sale, se consideră a fi validă, valabilă şi aprobată de Clientul Loial, în cazul în care Clientul Loial în termen de 30 zile de la data înştiinţării sale în scris despre modificările survenite, nu îşi exprimă obiecţiile în scris în legătură cu modificările survenite, sau dacă continuă să utilizeze Sistemul Inlernet după primirea înştiinţării în scris.

Totodată, Clientul Loial ia la cunoştinţă că Inlernetul nu are modalitatea de a aplica deodată mai mulţi TCG, astfel, în cazul în care Clientul Loial în termenul mai sus menţionat ridică o obiecţie în legătură cu modificarea survenită în TCG., atunci Inlernet va avea dreptul la rezilierea contractului de Client Loial cu respectarea celor 15 zile de preaviz conform termenilor contractuali.

Textul TCG. contractuale şi al anexelor sale în vigoare se consideră a fi cele afişate pe moment pe site-ul Inlernet.TCG. şi al anexele sale pot fi vizualizate şi la Inlernet Hungary Partners Zrt. biroul Servicii Clienţi.

8.3. Clientul Loial ia la cunoştiinţă faptul că Inlernet are dreptul de a trimite orice schimbare, propunere de schimbare, reglementare, ghid de afacere, notificare, informaţie, pe adresa de e-mail, numărul de telefon (în cazul în care are un număr de telefon în SMS), la Biroul Web personal şi la adresa de domiciliu al Clientului Loial, comunicate de Clientul Loial Inlernetului.

9. Cazuri referitoare la încetarea, rezilierea contractului de Client Loial

9.1. În cazul în care Clientul Loial a comandat voucher la un Partener de Produse, după emiterea acestuia nu mai poate renunţa la aceast contract, sau la comanda de voucher, datorită faptului că Inlernet a respectat în totalitate reglementările şi obligaţiile juridice prevăzute la punctul 5.11 al prezentului TCG., ca urmare în viitor va exista o relaţie contractuală numai între Clientul Loial şi Partenerul de Produse, deci orice renunţare de drept din partea Clientului Loial numai către respectivul Partener de Produse poate fi pronunţată.

Părţile contractante au căzut de acord, în legătură cu prezentul contract, deci în legătură cu comandarea sau rezervarea de voucher nici o parte nu are drept la renunţare.

Dacă, contrar reglementării de mai sus, o hotărâre judecătorească ar stabili că Clientul Loial a renunţat pe drept la voucher după achitarea valorii totale sau a rezervării acestuia, atunci sumele încă neutilizate din valoarea rezervării, respectiv în cazul achitării valorii totale a voucherului, dacă voucherul nu a fost utilizat suma totală a voucherului, achitate Inlernetului, se consideră de către părţi sume de gaj, deci în caz de renunţare nu sunt restituite Clientului Loial. Clientul Loial declară în mod expres că cunoaşte conceptul de gaj, acceptă în mod expres mărimea acestuia, respectiv declară că în legătură cu aceasta nu va iniţia nici o acţiune juridică împotriva Inlernetului. Reglementarea privind gajul este necesară, în special pentru că în cazul utilizării voucherului, Inlernet ar avea beneficii comerciale de pe urma consumării serviciilor de la un Partener de Produse de către Clientul Loial, iar în caz de renunţare nu ar mai beneficia de ele, respectiv Inlernet oferă servicii Clientului Loiali, şi altor Clienţi Loial de o asemenea natură (plată comisioane şi alte beneficii conform celor prevăzute de prezentul TCG.), încât recuperarea acestora poate fi realizată numai prin utilizarea conceptului de gaj.

9.2. Prezentul TCG. şi anexele sale este identică cu forma contractuală şi oferta contactuală. Astfel Inlernet în termen de 8 zile calendaristice trimite notificare Clientului Loial privind acceptarea ofertei contractuale complectate, respectiv are drept de a refuza acceptarea fără nici o motivare. Forma contractuală semnată în termen de 8 zile calendaristice de către Clientul Loial, se califică de către Inlernet acceptată (acord), şi Contractul de Client Loial intră în vigoare, dacă Inlernet nu înştiinţează Clientul Loial despre refuzul acestuia. Clientul Loial numai personal poate semna forma contractuală legată de prezentul TCG.(astfel şi acceptarea condiţiilor contractuale publicate pe internet). Clientul Loial nu are dreptul de a împuternicii pentru a semna forma contractului o altă persoană fizică sau reprezentat al unei persoane juridice. Semnarea formei contractului cu bună credinţă de către un fals reprezentant este exclusă, astfel orice formă de contract semnată de o altă persoană în numele Clientului Loial este nulă şi oricând poate fi atacată. Cel care cu rea credinţă în numele altei persoane, prin falsificarea semnăturii acestuia încheie un contract de Client Loial, comite conform Codului de Procedură Penală § 345 infracţiunea de uz de fals într-un document privat. În caz de suspiciune rezonabilă, Inlernet va iniţia la autorităţile competente, procedură penală împotriva unor autori necunoscuţi.

9.3. Conform prezentului TCG acordul cu un Client Loial se încheie pe o perioadă nedeterminată. Contractul de Client Loial poate fi reziliat de oricare dintre părţi printr-un preaviz de 30 de zile, trimis în scris celeilate părţi, până la sfârşitul lunii calendaristice.

9.4. Notificarea de reziliere, respectiv orice declaraţie precizată în TCG., de fiecare dată trebuie făcută în scris. Se califică a fi declaraţie, notificare în scris orice declaraţie, notificare trimisă prin poştă, e-mail sau prin Biroul Web, respectiv fax, dacă a ajuns la destinatar.

Notificările trimise prin poştă, în cazul în care au fost livrate cu succes destinatarului, în ziua primirii lor de către destinatar, iar în cazul în care destinatarul a refuzat primirea lor, în ziua încercării predării destinatarului, se consideră a fi livrate. În cazul în care livrarea a eşuat deoarece destinatarul nu a preluat documentul, acesta va fi returnat expeditorului cu menţiunea „destinatar necunoscut”, iar documentul va fi considerat livrat, până la probe contrarii, în a cincea zi lucrătoare după a doua încercare de livrare din parta serviciilor poştale. Notificările trimise prin e-mail sau fax vor fi considerate livrate, dacă de pe dispozitivul destinatarului, expeditorul va primi confirmarea automată „operaţiunea a fost efectuată cu succes”, sau destinatarul va confirma în scris prin dispozitivele mai sus menţionate primirea notificării.

Pe perioada preavizului ambele părţi au obligaţia respectării celor prevăzute de prezentul contract. La sfârşitul perioade de preaviz Inlernet şi Clientul Loial vor stabili sumele rezultate din comisioane create din promovare şi cumpărături deja efectuate, care vor fi decontate Clientului Loial.. După această decontare, Clientul Loial nu mai poate avea nici o pretenţie la comisioane sau alte beneficii, orice obligaţie de plată din partea Inlernetului încetează. Clientul Loial are obligaţia de a returna în termen de 15 zile de la încetarea contractului, toată documentaţia Inlernet şi orice document legat specific de Inlernet, la Biroul Servicii Clienţi al filialei din Ungaria al Inlernet (1024 Budapest, Zivatar u. 14). Inlernet are dreptul de a recupera daunele provenite din nerespectarea obligaţiei mai sus menţionate de la Clientul Loial. În cazul în care Clientul Loial reziliază prezentul contract printr-un preaviz normal, atunci după expirarea perioadei de preaviz, cu acordul Inlernetului, se poate înregistra din nou în Sistemul Inlernet, prin încheierea unui nou contract cu Inlernet Worldwide AG. În acest caz Referalul său poate fi numai referalul original, cel precedent rezilierii contractului, respectiv nu primeşte înapoi eventualul grup de clienţi loiali construit de el, acest grup va fi conectat în mod direct la Referalul său. Inlernet poate refuza solicitarea de recontractare al unui Client Loial fără justificare.

9.5. Părţile pot rezilia şi cu efect imediat prezentul acord, în cazul în care cealaltă parte încalcă grav vreuna din obligaţiile sale prevăzute de prezentul TCG., şi la solicitarea în scris a celeilalte părţi nu rezolvă acestă încălcare a obligaţiilor contractuale, excepţie făcând cazul în care încălcarea obligaţiilor contractuale este atât de gravă încât de la cealaltă parte nu se poate aştepta menţinerea relaţiei contractuale.

Pe deasupra Inlernet în orice moment poate rezilia cu efect imediat prezentul contract în următoarele condiţii:

- Clientul Loial nu îndeplineşte obligaţia de furnizare date, informare despre modificări de date, sau furnizează date false,
- Clientul Loial face declaraţii sau are un comportament, ce ameninţă buna reputaţie a Inlernetului, respectiv reputaţia acestuia în domeniul afacerilor,
- Clientul Loial face publicitate, reclamă Inlernetului într-un mod neautorizat de Inlernet, respectiv utilizează marca Inlernet fără acordul Inlernetului pe materialele sale, totodată face declaraţii în numele Inlernetului, ca şi reprezentant al acestuia, fără a avea drept la aceasta (fără o autorizare în scris), respectiv ia orice fel de angajament în numele Inlernetului,
- Clientul Loial modifică, falsifică fără permisiune, materialele informative, de studiu, prezentaţiile Inlernetului,
- Clientul Loial cu Partenerul de Produse şi în colaborare cu el, ocolind Sistemul Inlernet, acceptă discounturi, în afara celor anunţate pe site-ul Inlernet www.inlernet.com şi pe platforme afiliate,
- Clientul Loial primeşte de la Partenerul de Produse, în numerar sau printr-un alt mod direct suma aferentă discountului, anunţat pe site-ul Inlernet www.inlernet.com şi pe platforme afiliate, prin aceasta ocolind Inlernetul,
- Clientul Loial în colaborare cu Partenerul de Produse, ocolind Sistemul Inlernet, primeşte da la Partenerul de Produse, suma aferentă Voucherului Online emisă pentru efectuarea de achiziţii de la un Partener de Produse, total sau parţial în numerar, prin transfer sau prin orice alt mod,
- Clientul Loial nu returnează Inlernetului la solicitarea acestuia, suma ce i s-a achitat fără a avea drept la respectiva sumă,
- TClientul Loial încearcă să introducă în Sistemul Inlernet alţi Clienţi Loiali, Parteneri de Produse, în mod demonstrabil cu ajutorul unor informaţii false, ce pot crea confuzie, sau le oferă acestora informaţii false privind uilizarea Sistemului Inlernet şi beneficiile ce pot fi obţinute prin Sistem,
- Clientul Loial prezintă Sistemul Inlernet altor persoane sau în cadrul activităţilor sale de recomandare, ca şi un Sistem care desfăşoară o activitate de investiţie de capital sau o activitate financiară ce necesită licenţă de funcţionare, sau printr-o informare falsă ca şi un Sistem cu o activitate finaciară de orice alt tip ce necesită licenţă de funcţionare specială, sau cu o activitate ce nu este în conformitate cu reglementările legale în vigoare, chiar contravine acestora,
- Clientul Loial în calitate de referal, înregistrează o altă persoană în Sistemul Inlernet ca şi Client Loial nou, fără ca respectiva persoană să aibă cunoştiinţă despre acest fapt sau fără încuvinţarea persoanei în cauză,
- Desfăşoară orice activitate ce reprezintă concurenţă pentru Sistemul Inlernet, cu care produce daune materiale sau morale Inlernetului, sau afectează negativ poziţia sa de pe piaţă, în special dacă înfiinţează şi administrează un sistem comercial de tipul celui menţionat la punctul 4.21.,
- Clientul Loial iniţiază orice acţiune juridică (litigii şI non-litigii) împotriva Inlernetului,
- Cauzează în mod intenţionat daune Inlernetului sau Partenerilor de Produse, sau comite o infracţiune împotriva lor,
- Practică un comportament prin care continuarea cooperării în cadrul Sistemului devine imposibilă sau este în mod semnificativ îngreunată.

9.6. În cazul decesului Clientului Loial, prezentul acord va fi transferat moştenitorului legal al Clientului Loial, moştenitorul ocupând în mod automat locul Clientului Loial în contract. Discounturile, Drepturile, comisioanele şi celelalte avantaje din Sistemul Inlernet ( numite în continuare sub numele colectiv: Drepturi Inlernet) vor fi stocate după aflarea decesului, într-o Bază de Date temporară, până la definitivarea procesului de succesiune, iar în cazul existenţei unui litigiu în privinţa moştenirii, până la predarea de către moştenitorul legal Inlernetului al hotărârii judecătoreşti definitive în această cauză. Deschiderea Bazei de Date temporare, are ca consecinţă blocarea accesului la Biroul Web personal, dar acest fapt nu afectează posibilitatea obţinerii de Drepturi Inlernet. Deci, în Baza de Date temporară, înainte de numirea noului (moştenitorul) Client Loial, pot creşte în continuare Drepturile Inlernet legate de Clientul Loial decedat. O sentinţă definitivă într-un proces de succesiune suplimentar în legătură cu dreptul la moştenire al Drepturilor Inlernet nu poate fi validat în Sistemul Inlernet.

În cadrul procedurilor de moştenire, indiferent dacă este vorba de moştenire legală sau prin testament, numai o singură persoană poate fi desemnată ca şi moştenitor legal al Drepturilor Inlernet. Drepturile Inlernet nu pot fi partajate nici prin moştenire. În cazul în care Clientul Loial are mai mulţi moştenitori, aceştia vor trebui să desemneze acea unică persoană care moşteneşte aceste drepturi. În cazul în care, defunctul nu a desemnat un moştenitor şi persoana moştenitorului nu a putut fi identificată, are domiciliul necunoscut, respectiv procesul de moştenire se încheie fără rezultat, atunci Drepturile Inlernet îi revin prin moştenire Referalului Clientului Loial decedat, excepţie făcând cazul în care se poate demonstra printr-o hotărâre judecătorească definitivă că Referalul a cauzat intenţionat sau printr-un act de neglijenţă moartea Clientului Loial decedat.

În cazul în care, moştenitorul Clientului Loial decedat, este Client Loial Inlernet înregistrat, atunci arborele de clienţi loiali cu Drepturile Inlernet aferente moştenită, nu este adăugată la arborele de clienţi loiali şi la Drepturile Inlernet aferente, deja existente al moştenitorului. Atunci locul Clientului Loial decedat va fi preluat de Clientul Loial moştenitor cu următoarea denumire: „moştenitorul lui XY este ZW” odată cu complectarea numelor. Atunci şi numai în acest caz, moştenitorul va utiliza serviciile Sistemului Inlernet sub două sau mai multe numere de identificare de Client Loial fiecare cu conţinut diferit de Drepturi Inlernet. Numărul de identificare al Clientului Loial decedat va fi aceaşi ca şi al moştenitorului, deci face parte din moştenire.

9.7. Prezentul acord de Client Loial rămâne în vigoare până în ziua încetării relaţiei contractuale. Ziua încetării relaţiei contractuale în caz de reziliere coincide cu ultima zi de preaviz. Îcepând cu ziua încetării relaţiei contractuale, Clientul Loial nu mai are drept la utilizarea Sistemului Inlernet, deci nici a Biroului Web personal,acesta fiind închis de Inlernet în mod automat către Clientul Loial. În cazul în care Clientul Loial pentru un Voucher Inlernet a achitat numai rezervarea voucherului, nu va pierde suma aferentă rezervării de voucher, această sumă putând fi complectată, cu diferenţa necesară achitării valorii totale a voucherului, în termen de un an de la data încetării contractului, conform reglementărilor de la punctul 5.12. Clientul Loial, va pierde suma aferentă rezervării de voucher, dacă în termen de un an de la data încetării contractului, nu achitat diferenţa până la valorea totală a voucherului.

10. Reglementări privind răspunderea şi executarea creanţelor

10.1. Inlernet şi socităţile Grupului de Firme Inlernet, la orice solicitate provenită din partea Clientului Loial, pe care acesta ar dori să fie aplicată pe baza prezentei relaţii contractuale, sau pe baza unui drept înrudit cu aceasta, răspund numai în cazul în care dauna a fost cauzată intenţionat sau din gravă neglijenţă, respectiv dauna a fost provocată datorită unui act ilegal din partea unui angajat Inlernet. Şi în aceste cazuri numai dacă, din cauze care i se pot atribui Inlernetului, au survenit daune cu privire la viaţa, integritatea corporală, sănătatea Clientului Loial, sau al angajatului. kár. Pentru orice altă daună survenită în aria de interes al Clientului Loial, Inlernet şi socităţile Grupului de Firme Inlernet, îşi exclud orice responsabilitate.

10.2. Inlernet şi socităţile Grupului de Firme Inlernet nu asigură garanţie sau nu îşi asumă răspundere, pentru posibilitatea utilizării în mod continuat, a serviciilor Inlernet, site Inlernet, Birouri Web şi/sau telefon, respectiv serviciilor SMS, mai ales privind disponibilitatea reţelelor de telefonie mobilă, sau alte terminale mobile. Pentru acele daune care au fost cauzate de indisponibilitatea sau a funcţionării eronate a celor de mai sus, Inlernet nu îşi asumă nici o răspundere, excepţie făcând cazul în care cauzele care au provocat aceste daune i se pot atribui unor acte intenţionate sau într-o măsură gravă neglijente al Inlernetului.

10.3. Inlernet nu îşi asumă răspundere pentru nici o informare falsă, sau informaţii înşelătoarea, pe care Clientul Loial a primit de la Clientul Loial Referal sau orice alt client Loial, respectiv de la o altă terţă persoană, despre înregistrarea în Sistemul Inlernet, structura şi modul de utilizare al acestuia, posibilităţile de obţinere de Drepturi Inlernet şi mărimea acestora. În privinţa Termenilor şi Condiţiilor Generale şi al anexelor sale, cea orientativă este întodeauna versiunea curentă, publicată pe site-ul Inlernet www.inlernet.com, fiind considerate informări oficiale ale Inlernet, exclusiv documentele oficial publicate pe site.

10.4. Conform Contractului se califică a fi eveniment de forţă majoră, toate acele evenimente inevitabile, a căror cauză are o provenienţă din afara ariei de interes al Internetului, astfel în special, dar nu exclusiv:

dezastre naturale, incendii, inundaţii, proceduri din partea autorităţilor sau al instanţelor judecătoreşti,ordin din partea autorităţilor sau al instanţelor judecătoreşti, stare de urgenţă, rebeliune, război civil, război, greve sau alte măsuri similare, totodată suspendarea funcţionării pe o perioadă mai îndelungată a instrumentelor technice ce asigură accesul la site-ul Inlernet şi la alte baze da date Inlernet din cauze cu o provenienţă din afara ariei de interes al Internetului, care direct sau indirect cauzează sistarea pe o perioadă mai lungă, îngreunează semnificativ sau conduc la imposibilitatea funcţionării Sistemului Inlernet, sau al îndeplinirii obligaţiilor contractuale al Inlernetului. Inlernet nu este răspunzător pentru neîndeplinirea, îndeplinirea eronată sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale în cazul în care au fost cauzate de evenimentele de forţă majoră mai sus menţionate. În cazul apariţiei unui eveniment de forţă majoră, Inlernet are obligaţia de a înştiinţa Clientul Loial despre aceasta în termen de 8 zile în scris (în acest caz publicarea informaţiei pe site se consideră înştiinţare în scris). Pe perioada unui eveniment de forţă majoră validitatea contractului se suspendă, în măsura în care onorarea obligaţiilor contractuale nu poate fi îndeplinită din cauza evenimentului de forţă majoră.

11. Reguli generale de gestionarea a datelor

11.1. Inlernet prelucrează, gestionează, datele puse la dispoziţia Inlernetului de către un Client Loial în cadrul prezentului contract , respectiv alte date ale Clientului Loial, în posesiunea cărora a ajuns datorită prezentului contract, şi datele Clientului Loial legate de utilizarea la cumpărături a cardului Inlernet Prepaid MasterCard. Prin prezentul TCG. Inlernet înştiinţează Clientul Loial că gestionarea datele sale personale comunicate în mod voluntar, este efectuată de către Inlernet în conformitate cu prevederile legii LXIII din 1992 privind protejarea datelor personale şi publicarea datelor de interes public. Inlernet poate utiliza datele de mai sus exclusiv la verificarea identităţii şi calităţii de drept de comerciant al Clientului Loial, respectiv pentru validarea obligaţiilor, drepturilor incluse în prezentul TCG., şi pentru a oferi accesul la ele de către Referalii ( Instructorii) în legătură directă cu un Client Loial respectând limitele legale de mai sus.

11.2. Datele personale ale Clientului Loial, Inlernetul sau grupul de firme Inlernet le poate utiliza exclusiv în scopul realizării serviciilor legate de Sistemului Inlernet, şi asigurării funcţionării sigure, continue şi fără erori al Sistemului Inlernet (în special pentru stabilirea identităţii şi a poziţiei clientului loial în Sistemul Inlernet), respectiv în următoarele scopuri: Stabilirea identităţii Clientului Loial legat de funcţionarea, extinderea Sistemului Inlernet, rezolvarea situaţiilor administrative legate de vouchere, crearea de statistici, cercetări de piaţă, analize de piaţă, pentru recomandare, în scop de reclamă, asigurarea funcţionării technice a serviciilor, în scopul trimterii de notificări, buletinelor informative legate de prezentul contract. Inlernet nu are dreptul de a preda, sau în orcie mod a le face accesibile datele personale ale Clientului Loial, unei terţe persoane neautorizate. Clientul Loial prin semnarea contractului în mod expres îşi dă acordul, ca datele sale personale specificate şi indicate, sau prin orice alt mod predate de el Inlernetului, să poată fi gestionate, ţinute în evidenţă de Inlernet, urmând să fie utilizate pentru asigurarea funcţionării Sistemului, sau la îndeplinirea altor sarcini prevăzute de contract, respectiv predarea acestora în aceste scopuri şi în scopurile menţionate mai sus, pentru alţi parteneri, chiar şi din străinătate, respectiv la terţe persoane. Clientul îşi dă consimţământul în mod expres ca pe numărul său de telefon, adresa sa de e-mail precizate de el, Inlernet să trimită materiale de informare în scopuri de marketing respectiv în alte scopuri necesare funcţionării sau facilitării funcţionării Sistemului.

11.3. Inlernet are dreptul de a preda, datele care i-au ajuns la cunoştinţă şi au fost prelucrate ale Clientului Loial, societăţilor Grupului de Firme Inlernet şi Referalilor (Instructori) în legătură directă cu Clientul Loial, exclusiv pentru asigurarea realizării serviciilor legate de Sistemul Inlernet. Clientul Loial prin semnarea prezentului contract îşi dă în mod expres acordul, ca Inlernet şi societăţile Grupului de Firme Inlernet datele sale identificate şi prelucrate conform celor de mai sus, în primul rând datele sale de client loial, respectiv alte date personale necesare pentru identificarea unui clientului loial şi care au stat ca bază de drept la gestionarea precedentă a datelor sale, datele privind achiziţiile efectuate pe perioada existenţei relaţiei contractuale şi după expirarea acestuia, să le cunoască, prelucreze, respectiv gestioneze, în scopul celor menţionate mai sus, totodată să le predea altor societăţi comerciale, în special firmelor în legătură contractuală cu Inlernet, sau unor societăţi care administrează sisteme de clienţi loiali, sau comercial aflaţi în relaţie comercială cu Inlernet. În cazul în care Clientul Loial din aceste cauze interzice în scris transmiterea mai departe a datelor sale, atunci Inlernet îşi pierde dreptul de transmitere a datelor sale. Ez esetben În acest caz Clientul Loial ia la cunoştiinţă, că limitarea gestionării datelor sale poate conduce şi la împiedicarea sau limitarea posibilităţii de a obţine Drepturi în Sistemul Inlernet.

11.4. Prin semnarea contractului Clientul Loial îşi dă acordul în mod expres la folosirea de către Inlernet a datelor sale de mai sus, în scopuri de publicitate respectiv de recomandare, în special prin trimiterea de mesaje text (SMS) şi e-mail-uri. În cazul în care Clientul Loial interzice în mod expres în scris transmiterea datelor sale pe motivul , atunci Inlernet nu va mai avea drept la trasmiterea datelor. În continuare Clientul Loial îşi dă acordul ca Inlernet să-i trimită, pe adresa sa de e-mail şi pe telefonul său mobil, informaţii şi reclame.

Clientul Loial îşi dă acordul, fără nici o pretenţie materială, la utilizarea de către Inlernet a fotografiilor, înregistrărilor video realizate la evenimentele Inlernet organizate Clienţilor Loiali, la alte evenimente Inlernet, respectiv la publicarea acestora pe site-ul Inlernet, sau utilizarea şi prezenarea lor de către Inlernet sub orice altă formă, excepţie făcând cazul în care fotografia sau înregistrarea video încalcă buna reputaţie sau alte drepturi personale ale Clientului Loial.

12. Reglementări comune

12.1. În cazul în care contractul a fost încheiat cu o societate comercială (Snc,Srl, Sa, etc.), reprezentantul societăţii îi revine obligaţia de a avea gijă ca fiecare reprezentant, angajat, funcţionar şi consultant liber profesionist al societăţii, să respecte la fel toate relementările prezentului contract. În cazul încălcării reglementărilor contractuale de către persoanele mai sus menţionate, responsabilitatea îi revine în totalitate societăţii şi reprezentantului acestuia.

12.2. Pentru prezentele reglementări contractuale se aplică dreptul material maghiar, în special Codul de Procedură Civilă în vigoare din Ungaria, indiferent de naţionalitatea, sau domiciliul Clientului Loial. Pentru soluţionarea eventualelor dispute ce decurg din prezentul contract, părţile au obligaţia de a iniţia tratative pentru rezolvarea lor, respectiv de a încerca pe cât posibil rezolvarea acestora pe cale amiabilă. În cazul în care aceste încercări nu ar da rezultat, atunci părţile stabilesc ca şi competent pentru rezolvarea litigiilor, Curtea de Apel în a cărei raze teritoriale se află sediul Inlernet Worldwide AG.

12.3. Părţile contractante au obligaţia de a respecta pe deplin prevederile prezentului contract. Clientul Loial nu are dreptul de a transfere prin cesiune sau sub orice altă formă, drepturile şi obligaţiile legate de prezentul contract, fără acordul exprimat în scris al Inlenetului, unei terţe persoane. Această interdicţie nu se referă în cazul socităţilor comerciale, la succesiunea de drept reglementată de legea IV din 2006 privind societăţile comerciale. Dar, în cazul cesiunii drepturilor contractuale rămâne valabil în mod pronunţat, obligaţia Clientului Loial de a furniza datele sale.

Drepturile Inlernet inclusiv Drepturile de Bonus ale Clientului Loial, pot fi transferate altui Client Loial, cu condiţia încetării relaţiei contractuale de client loial. În cazul transferului de Drepturi prezentat în cadrul acestui capitol Inlernet are prim drept de cumpărare. Clientul Loial în cazul transferului de drepturi este obligat să ceară acordul în scris al Inlernetului pentru acestă operaţiune juridică, respectiv să atragă atenţia Inlernetului asupra exercitării drepturilor sale de prim cumpărător.

12.4. Clientul Loial deja prin semnarea acestui contract în mod expres şi-a dat acordul, ca Inlernet, unul au mai multe drepturi şi obligaţiuni provenite din prezentul contract, să tranfere prin cesiune sau prin orice alt mod, unei a terţe persoane, societate comercială, în primul rând unei firme care aparţineGrupului de Firme Inlernet, respectiv îşi dă acordul şi în mod expres ia la cunoştiinţă, dacă referitor la Inlernet se realizează o succesiune.

12.5. Prezentul Termeni şi Condiţii Generale reprezintă accordul complet încheiat între părţi în legătură cu Sistemul Inlernet, respectiv prescriu şi înlocuiesc toate celelalte acorduri sau contracte legate de această temă, încheiate precedent sau concomitent cu prezentul acord, în scris sau oral. În cazul în care anumite reglementări ale prezentului TCG. ar putea fi calificate ca nevalabile sau neîndeplinibile, această nevalabilitate sau neîndeplinibilitate nu influenţează întregul acord. Reglementările din acord care nu sunt afectate de nevalabilitate rămân valabile şi au caracter executoriu. Părţile contractante au obligaţia de a aplica în cazul regementărilor nevalabile normele de drept contractuale cu conţinut cel mai apropiat de valabilitate şi de îndeplinibilitate, excepţie făcând, cazul în care părţile, fără reglementările nevalabile sau calificate a fi neîndeplinibile, nu ar fi încheiat contractul .

În cazul în care între contractul de Client Loial şi prezentul TCG. ar exista contradicţie, atunci referitor la punctul în cauză, contractul de Client Loial este prioritar în stabilirea, clarificarea conţinutului şi termenilor de condiţii al dreptului contactual.

Totodată, în privinţa interpretării TCG., sunt orientative şi descrierile scurte de pe site-ul Inlernet, respectiv toate celelalte explicaţii, prezentaţii referitoare la Sistemul Inlernet.

Părţile contractante au citit, au înţeles prezentul TCG., acceptă că reglementările acestuia sunt pe deplin corespunzătoare voinţei lor şi au caracter obligatoriu referitor la persoana lor în legătura contactuală existentă.

01 martie 2016