Competiție de călătorii

În cadrul Sistemului Inlerne pentru motivarea suplimentară şi recunoaşterea efortului Clienţilor Loiali, se organizează în fiecare semestru călătorii în diferite locaţii motivante, cu finanţare din partea Inlernet.

Concursul de Călătorie este evaluat semestrial şi este organizat în fiecare semestru, în general în a 2-a sau a -3-a lună după sfâşiul de semestru. Clientul Loial poate urmării situaţia actualului Concurs, pe lista de clasamente al Concursului Călătorie Inlernet (descărcat din Biroul său web), în care va vedea afişat rezultatul aferent poziţiei sale curente, calculat pe baza punctelor de călătorie pe semestru în mod cumulativ, după următorul tabel.

Poziţii Performanţă personală Performanţă grup
Numărul Denumirea Valoare 1buc. Unitate Personală punct de călătorie Valoare 1buc. Unitate Grup punct de călătorie
1. Sales Agent 30 30
2. Sales Advisor 30 20
3. Sales Manager 30 15
4. Group Manager 30 10
5. Team Director 30 5
6. Division Director 30 3
7. Owner Director 30 1

Cifra de afacere naţională pe semestru stabileşte numărul participanţilor concursului de călătorie. La 10.000 de unități naționale crește numărul cu un călător. Unităşile naţionale adunate într-un semestru sunt împărţite la 10.000, iar rezultatul astfel obţinut va însemna numărul participanţilor la călătorie.

După calculele de mai sus acei Clenţi Loiali vor fi participanţi la călătorie, care în ultima zi din semestru dispun de cele mai multe puncte de călătorie.

Costul total al călătoriei este finanţat de Inlernet®. În funcție de opțiuni și posibilități primii 10 participanți vor putea să aibă însoțitor un partener sau un aparținător major, iar costurile vor fi acoperite de sistem Partenerii trebuie să înainteze solicitarea de participare în scris către Inlernet cu cel puţin 60 zile înainte de închiderea de semestru.

În cazul în care un Client Loial cu drept de participare la călătorie nu doreşte să-şi utilizeze acest drept, posibilitatea de participare nu este mutată ierarhic în jos, deci un alt Client Loial nu poate prelua locul lui.

O altă condiţie de participare la călătorie este existenţa în momentul călătoriei al unei relaţii contractuale între Clientul Loial si Inlernet.

Începând cu poziţia a 4-a, va fi luată în considerare şi regula 80% la calcularea punctelor de călătorie al Clintului Loial, astfel punctele de călătorie provenite de la Clientul Loial direct, care a obţinut cele mai multe Unităţi, vor fi luate în considerare într-o limită maximă de 80% din totalul punctelor de călătorie obţinute.

Scimbarea călătoriei în numerar sau cedarea dreptului de călătorie către o altă persoană nu este posibilă.

Impozitul datorat în urma veniturilor financiare obţinute din călătorii, cade în totalitate în sarcina Clientului Loial, la fel ca şi obligaţia declarării şi plăţii acestuia sub formă de avans impozit sau impozit.

Vă urăm o activitate persistentă, consecventă şi eficientă, ca rezultat veţi avea posibilitatea să participaţi la această minunată excursie!