Utazási Verseny

Az Inlernet-Rendszerben Törzsvásárlóknak további ösztönzésként és elismerésként, az Inlernet finanszírozásával különféle motiváló helyszínekre történő utazások kerülnek félévente megrendezésre.

Az Utazási verseny félévente kerül kiértékelésre, és félévente kerül megrendezésre, általában a félév vége utáni 2.-3. hónapban. Az aktuális verseny állását Törzsvásárló nyomon követheti a Webirodájában az Inlernet® Utazási verseny ranglistán, amelyben az aktuális pozíciójához tartozó, az alábbi táblázat alapján kiszámított utazási pontok egy féléven belüli additív módon számított eredményét láthatja.

Pozíciók Saját teljesítmény Csoport teljesítmény
Száma Megnevezése 1 db Saját Egység utazási pont értéke 1 db Csoport Egység utazási pont értéke
1. Sales Agent 30 30
2. Sales Advisor 30 20
3. Sales Manager 30 15
4. Group Manager 30 10
5. Team Director 30 5
6. Division Director 30 3
7. Owner Director 30 1

Az Utazási verseny teljes létszámát az egy félév alatt megvalósult nemzeti forgalom nagysága határozza meg. 10.000 nemzeti Egységenként egy utazóval nő a létszám. A félévben összegyűlt nemzeti Egységek elosztásra kerülnek 10.000-el és az így kapott eredmény az utazók létszáma.

A fenti számítás szerinti utazó keretbe azok a Törzsvásárlók kerülnek be, akik a legtöbb utazási ponttal rendelkeznek a félév utolsó napján.

Az utazás teljes költségét az Inlernet® finanszírozza. Igény és lehetőség szerint az első 10 résztvevő a teljes költség megtérítésével partnerét, vagy nagykorú közeli hozzátartozóját is hozhatja az utazásra. A partnerek részvételének igényét legkésőbb a félév zárás előtt 60 nappal írásban jelezni kell az Inlernet felé.

Amennyiben egy utazásra jogosult Törzsvásárló nem él az utazás lehetőségével, abban az esetben az utazó keret nem tolódik eggyel lejjebb, a helyére más Törzsvásárló nem kerülhet.

Az Utazási versenyen való részvétel további feltétele, hogy az utazáskor Törzsvásárlónak meglévő szerződéses viszonya kell, hogy legyen az Inlernettel.

A 4. pozíciótól a 80%-os szabály figyelembevételre kerül az utazási pontok kiszámításánál is, így Törzsvásárló legtöbb Egységet hozó közvetlen Törzsvásárlójának Egységeiből számított utazási pontjai, maximum az összes utazási pontjai 80%-áig kerülnek beszámításra.

Az utazást készpénzre váltani és az utazási jogot másra átruházni nem lehetséges.

Az utazással keletkező pénzértékű haszon adózása közvetlenül Törzsvásárlót terheli és köteles gondoskodni a bevallásáról az adóelőleg- és az adó megfizetéséről!

Kitartó, következetes és eredményes tevékenységet kívánunk, melynek eredményeképpen részt vehet ezen a csodálatos utazáson!