Inlernet Alapítvány

Az alábbi táblázat segítségével könnyedén kiszámíttathatja két év költéséből származó jutalékát, a javasolt foglalózás értékét. Kérjük töltse ki az alábbi mezőket a javasolt foglalózás értékének megállapításához, majd a jutalékszámításhoz adja meg a közvetlen és közvetett ajánlottak számát!

Kiadások Havonta Évente 2 év alatt
Élelmiszer Ft
Ruházkodás Ft
Üzemanyag Ft
Gépjármű Ft
Telefon Ft
Szórakozás Ft
Sport Ft
Ingatlan Ft
Lakberendezés Ft
Háztartási cikkek Ft
Szabadidő Ft
Nyaralás Ft
Tervezett célok, egyéb Ft
Összesen
Az összes kiadás árengedménye (10%)
Az összes kiadás árengedményének a 60%-a
Javasolt foglalózás 2 évre
Foglalózásból keletkező
Jogok száma
Saját foglalózásból azonnal
keletkező Jog-jutalék
Vásárlói visszatérítés
Levásárolt foglaló
Jog-jutalék
Vásárlói visszatérítés
A foglaló eredménye saját vásárlásból 2 év alatt összesen
Ajánlottak foglalózásából
keletkező Jog-jutalék
A foglaló eredménye ajánlásból
2 év alatt
Közvetlen ajánlottak száma
Közvetett ajánlottak száma
az első szintig
Közvetlenek foglalózásai (a fenti kiadásokkal kalkulálva)
Közvetettek foglalózásai (a fenti kiadásokkal kalkulálva)
Ajánlói visszatérítés (a fenti kiadásokkal kalkulálva)
Közvetlenek után Karrier jutalék
Közvetettek után Karrier jutalék
Közvetlenek után Ajánlói jutalék
Közvetettek után Ajánlói jutalék
Jutalékok összesen
Karrier Egység szám
Utazási verseny pontok
Elért pozíció
Elért jutalmak

1: A számoláshoz használt jogszám: jog.
Technikai korlátok miatt a használt jogszámok eltérhetnek a költésből kalkulált jogszámoktól.
Az oldalon szereplő értékek nem minősülnek ajánlattételnek! Az itt kalkulált adatok egyszerűsített szimuláció eredményei, melyek szükségszerűen pontatlan, közelítő, kerekített, idealizált értékek!