Általános Szerződési Feltételek

3. számú melléklet, Classic Jogok és Modern Jogok jutalékai és bónuszai
érvényes 2019. Február 15 -étől
Ugrás az 1., 2., 4., számú mellékletre

Ez a melléklet elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori érvényes Inlernet Törzsvásárlói megállapodás Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF).

A Classic Jogokat és Modern Jogokat létrehozó, az Inlernet-Rendszer előtti Rendszer működése

(továbbiakban: Régi-Rendszer)

A fent nevezett Régi-Rendszerben a kereskedelmi árengedményből a Törzsvásárlói- és Ajánlói visszatérítések kerültek kifizetésre közvetlenül Törzsvásárlóknak, majd a maradék árengedmény az Árengedmény-számlára került könyvelésre, így az összeg a Rendszerben Classic-, vagy Modern Jogok megszerzésére volt felhasználható.

Amint Törzsvásárlónak az Árengedmény-számla egyenlege elérte a Rendszerben a 10.000 Ft-ot, Jogokat szerezhetett és helyezhetett el a személyes Jog-fájában. A Rendszerben a két típusú Jog közül szabadon választhatott Törzsvásárló a Jog szerzés, vagy a vásárlási utalvány foglalózása során. A Jogok Classic és a Modern-Jog elnevezést kaptak.

Az Inlernet a fent nevezett Régi-Rendszer Classic- és Modern Jogait átvette.

Ezáltal azok a Törzsvásárlók, akik a Régi-Rendszerben rendelkeztek Classic-, vagy Modern Joggal, (vagy Jogokkal), az Inlernet-Rendszerben az alábbi feltételekkel ezen régi Jogokból Jog jutalékokat és Bónusz-Jogokat kaphatnak. Ezek mértékét, feltételét az egyes Osztályokban ezen melléklet végén lévő táblázatok tartalmazzák.

Az egyes Jog típusok az általuk generált jutalékokban és Bónusz-Jogokban, valamint azoknak feltételeiben eltérnek egymástól.

A Régi-Rendszerben Classic Joggal, vagy Modern Joggal (vagy Jogokkal) rendelkező Törzsvásárlók esetén, az újonnan megszerzett Inlernet-Jogok a már meglévő Jogaikhoz (Classic, vagy Modern) kapcsolódnak, ezáltal folytatva és növelve a már meglévő Jog-fájukat.

Az újonnan megszerzett Inlernet-Jogok kizárólag az Inlernet-Osztályukkal megegyező osztályú Classic-, vagy Modern-Jogokhoz kapcsolódhatnak, függetlenül a Jog megszerzéséhez szükséges régi és új összegtől. A kapcsolódások továbbra is a bináris elvet követik, azaz egy Joghoz maximum két újabb Jog kapcsolódhat (felül, alul).

Az így, a Régi-Rendszerben keletkezett Jogokhoz kapcsolódó új Inlernet-Jogok megnövelik a régi Jogok (Classic Jogok és/vagy Modern Jogok) darabszámát és ezáltal az adott típusú Joghoz tartozó jutalékokat és Bónusz-Jogokat generálnak.

Jog jutalékok a Classic Jogok és a Modern Jogok után

A bináris Jog-fa mindkét oldalán (felül-alul) lévő Jogok megszámolásra kerülnek, Törzsvásárló saját és az általa ajánlott Törzsvásárlók Jogaival együtt. Az első Jog jutalék fizetése akkor történik meg a Classic-, vagy a Modern Jogok után, ha mindkét oldalon legalább kettő-kettő Jog szerepel. Jog jutalék kifizetésének a feltétele a megfelelő darabszámú Jogok megléte Törzsvásárló Jog-fájában, melyet ezen melléklet végén szereplő táblázatok tartalmaznak.

Az Inlernet-Rendszer Törzsvásárlót arra motiválja, hogy a Jog-fája mindkét oldalán azonos darabszámú Jogokkal rendelkezzen, így egy szimmetrikus, egyensúlyban lévő Jog-fát építsen fel. Az egyensúlyban lévő Jog-fa generálja a legmagasabb és legtöbb Jog jutalékot.

A Jog jutalékok Törzsvásárló Jutalékszámláján íródnak jóvá a megfelelő Jog darabszámok elérésekor.

A különböző Inlernet-Osztályokban különböző értékű Jog jutalékok keletkeznek Törzsvásárlónak.

Amennyiben egy Jog többet már nem termel jutalékot és Bónusz-Jogot, abban az esetben a „Kifutott” elnevezést kapja. A kifutott státuszhoz szükséges Classic-, és Modern Jog darabszámokat ezen melléklet végén lévő táblázatok tartalmazzák.

Jog jutalékok kizárólag személyes, saját vásárlásokból is keletkezhetnek. Ehhez nem szükséges az Inlernetet új Törzsvásárlóknak továbbajánlani.

Kizárólag vásárlási utalvány rendelés során felhasználható Jog jutalékok a Classic- és a Modern Jog esetén:

Amennyiben Törzsvásárló Jog-fájában egy Classic Jog mögött az I.-II. Inlernet-Osztályban 30-30 darab Jog, a III.-V. Inlernet-Osztályban 24-24 darab Jog, és a VI. Inlernet-Osztályban 18-18 darab Jog szerepel a bináris Jog-fa mindkét oldalán (felül-alul), akkor Törzsvásárló vásárlási utalványban felhasználható Jog jutalékra jogosult, melynek értéke az Utalványszámláján íródik jóvá.

Az Utalványszámlán lévő összegekből kizárólag az Inlernet Termékpartnereknél beváltható Inlernet-Utalvány rendelhető, de annak megrendelése nem kötelező. Az Utalványszámlán rajta maradnak a jóváírt összegek mindaddig, amíg azokat Törzsvásárló el nem költi utalvány rendelésre.

Vásárlási utalvány rendelésre felhasználható Jog jutalékok kizárólag személyes, saját vásárlásokból is keletkezhetnek. Ehhez nem szükséges az Inlernetet új Törzsvásárlóknak továbbajánlani.

Az egyes Inlernet-Osztályokban megszerezhető, Utalványszámlára könyvelődő összegek a Classic Jog esetén:

Inlernet-Osztályok A vizsgált Classic Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalék az Utalványszámlára
I. 30 / 30 92 000 Ft
II. 30 / 30 216 000 Ft
III. 24 / 24 408 000 Ft
IV. 24 / 24 1 224 000 Ft
V. 24 / 24 3 672 000 Ft
VI. 18 / 18 5 184 000 Ft

Az egyes Inlernet-Osztályokban megszerezhető, Utalványszámlára könyvelődő összegek Modern Jog esetén:

Inlernet-Osztályok A vizsgált Classic Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalék az Utalványszámlára
I. 30 / 30 33 000 Ft
II. 30 / 30 99 000 Ft
III. 24 / 24 170 000 Ft
IV. 24 / 24 510 000 Ft
V. 24 / 24 1 530 000 Ft
VI. 18 / 18 2 160 000 Ft

Classic Jogok és a Modern Jogok után járó Bónusz-Jogok feltételei megegyeznek az Inlernet Bónusz-Jogok feltételeivel, melyet az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz.

Ajánlói jutalék, Owner Director-i Ajánlói jutalék a Classic Jogok és a Modern Jogok után:

A Classic Jogok és a Modern Jogok után járó Ajánlói jutalék, Owner Director-i Ajánlói jutalék és jutalékkülönbség százalékos mértéke és feltételei megegyeznek az Inlernet-Jogok vonatkozó jutalékaival, melyet az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz.

A 3. számú melléklet átdolgozásának, módosításának a lehetősége és feltételei:

Az Inlernet, amennyiben szükséges, bármikor átdolgozhatja, módosíthatja a fenti 3. számú mellékletet („Classic-Jogok és Modern Jogok, jutalékai és bónuszai”), összehangolva a mindenkori inflációs indexel, piaci helyzettel, a törzsvásárlói állomány jellemzőivel, valamint az adózási keretfeltételekkel.

Az átdolgozást nem lehet egyoldalúan Törzsvásárló hátrányára megtenni, különös tekintettel a 3. számú mellékletben meghatározott Jutalékok, Jogok és egyéb előnyök vonatkozásában.

Kivételt képez ez alól a jogszabály változásából vagy hatósági határozatból eredő módosítási kényszer, valamint az Inlernet-Rendszer működését és nyereségességét nagymértékben előnytelenül befolyásoló, vagy lehetetlenné tevő tényező.

A módosított melléklet a www.inlernet.com honlapon történő közzétételének időpontjától lép hatályba, és ezen időponttól kerül alkalmazásra.

Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatok Osztályonként a Classic Jogokra vonatkozóan

I. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 2 400 Ft  
 
4 / 4 3 600 Ft
8 / 8 4 800 Ft
10 / 10 9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 7 200 Ft
15 / 15 9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 9 600 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 12 000 Ft  
 
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 92 000 Ft,
27 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
35 / 35
(kifutott státusz)
9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

II. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 7 200 Ft  
 
4 / 4 10 800 Ft
8 / 8 14 400 Ft
10 / 10 27 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 21 600 Ft
15 / 15 27 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 28 800 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 36 000 Ft  
 
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 216 000 Ft
75 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
35 / 35
(kifutott státusz)
9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

III. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 21 600 Ft  
 
4 / 4 32 400 Ft
8 / 8 43 200 Ft
10 / 10 75 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 64 800 Ft
15 / 15 75 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 86 400 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24
108 000 Ft 408 000 Ft,
225 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
30 / 30
(kifutott státusz)
9 000 Ft*,
27 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába,
vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

IV. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 64 800 Ft  
 
4 / 4 97 200 Ft
8 / 8 129 600 Ft
10 / 10 225 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 194 400 Ft
15 / 15 225 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 259 200 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 324 000 Ft 1 224 000 Ft,
675 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30
(kifutott státusz)
9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába,
vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fábaa
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

V. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 194 400 Ft  
 
4 / 4 291 600 Ft
8 / 8 388 800 Ft
10 / 10 675 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 583 200 Ft
15 / 15 675 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 777 600 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 972 000 Ft 3 672 000 Ft
1 350 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30
(kifutott státusz)
9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*,
225 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

VI. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 388 800 Ft  
 
4 / 4 583 200 Ft
8 / 8 777 600 Ft
10 / 10 1 350 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 1 166 400 Ft
15 / 15 1 350 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 1 555 200 Ft 5 184 000 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
25 / 25
(kifutott státusz)
9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*,
225 000 Ft*,
675 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába,
vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatok Osztályonként a Modern Jogokra vonatkozóan

I. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 1 000 Ft  
 
4 / 4 1 500 Ft
8 / 8 2 000 Ft
10 / 10 9000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 3 000 Ft
15 / 15 9000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 4 000 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 5 000 Ft  
 
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 33 000 Ft,
27 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
35 / 35
(kifutott státusz)
9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

II. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 3 000 Ft  
 
4 / 4 4 500 Ft
8 / 8 6 000 Ft
10 / 10 27000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 9 000 Ft
15 / 15 27 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 12 000 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 15 000 Ft  
 
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 99 000 Ft,
75 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
35 / 35
(kifutott státusz)
9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

III. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 9 000 Ft  
 
4 / 4 13 500 Ft
8 / 8 18 000 Ft
10 / 10 75 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 27 000 Ft
15 / 15 75 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 36 000 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 45 000 Ft 170 000 Ft,
225 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30
(kifutott státusz)
9 000 Ft*,
27 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába,
vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

IV. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 27 000 Ft  
 
4 / 4 40 500 Ft
8 / 8 54 000 Ft
10 / 10 225 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 81 000 Ft
15 / 15 225 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 108 000 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 135 000 Ft 510 000 Ft,
675 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30
(kifutott státusz)
9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába,
vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fábaa
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

V. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 81 000 Ft  
 
4 / 4 121 500 Ft
8 / 8 162 000 Ft
10 / 10 675 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 243 000 Ft
15 / 15 675 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 324 000 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 405 000 Ft 1 530 000 Ftt,
1 350 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30
(kifutott státusz)
9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*,
225 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

VI. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 162 000 Ft  
 
4 / 4 243 000 Ft
8 / 8 324 000 Ft
10 / 10 1 350 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 486 000 Ft
15 / 15 1 350 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 648 000 Ft 2 160 000 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
25 / 25
(kifutott státusz)
9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*,
225 000 Ft*,
675 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába,
vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

2019. február 15.