Az ön ajánlójának neve:  Lintallerné Nagyváradi Katalin, Azonosítója: HU007053

  
 
 

Általános Szerződési Feltételek

3. számú melléklet, Classic Jogok és Modern Jogok jutalékai és bónuszai
érvényes 2014. március 22 -étől
Ugrás az 1., 2., 4., számú mellékletre

Ez a melléklet elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori érvényes Inlernet Törzsvásárlói megállapodás Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF).

A Classic Jogokat és Modern Jogokat létrehozó, az Inlernet-Rendszer előtti Rendszer működése

(továbbiakban: Régi-Rendszer)

A fent nevezett Régi-Rendszerben a kereskedelmi árengedményből a Törzsvásárlói- és Ajánlói visszatérítések kerültek kifizetésre közvetlenül Törzsvásárlóknak, majd a maradék árengedmény az Árengedmény-számlára került könyvelésre, így az összeg a Rendszerben Classic-, vagy Modern Jogok megszerzésére volt felhasználható.

Amint Törzsvásárlónak az Árengedmény-számla egyenlege elérte a Rendszerben a 10.000 Ft-ot, Jogokat szerezhetett és helyezhetett el a személyes Jog-fájában. A Rendszerben a két típusú Jog közül szabadon választhatott Törzsvásárló a Jog szerzés, vagy a vásárlási utalvány foglalózása során. A Jogok Classic és a Modern-Jog elnevezést kaptak.

Az Inlernet a fent nevezett Régi-Rendszer Classic- és Modern Jogait átvette.

Ezáltal azok a Törzsvásárlók, akik a Régi-Rendszerben rendelkeztek Classic-, vagy Modern Joggal, (vagy Jogokkal), az Inlernet-Rendszerben az alábbi feltételekkel ezen régi Jogokból Jog jutalékokat és Bónusz-Jogokat kaphatnak. Ezek mértékét, feltételét az egyes Osztályokban ezen melléklet végén lévő táblázatok tartalmazzák.

Az egyes Jog típusok az általuk generált jutalékokban és Bónusz-Jogokban, valamint azoknak feltételeiben eltérnek egymástól.

A Régi-Rendszerben Classic Joggal, vagy Modern Joggal (vagy Jogokkal) rendelkező Törzsvásárlók esetén, az újonnan megszerzett Inlernet-Jogok a már meglévő Jogaikhoz (Classic, vagy Modern) kapcsolódnak, ezáltal folytatva és növelve a már meglévő Jog-fájukat.

Az újonnan megszerzett Inlernet-Jogok kizárólag az Inlernet-Osztályukkal megegyező osztályú Classic-, vagy Modern-Jogokhoz kapcsolódhatnak, függetlenül a Jog megszerzéséhez szükséges régi és új összegtől. A kapcsolódások továbbra is a bináris elvet követik, azaz egy Joghoz maximum két újabb Jog kapcsolódhat (felül, alul).

Az így, a Régi-Rendszerben keletkezett Jogokhoz kapcsolódó új Inlernet-Jogok megnövelik a régi Jogok (Classic Jogok és/vagy Modern Jogok) darabszámát és ezáltal az adott típusú Joghoz tartozó jutalékokat és Bónusz-Jogokat generálnak.

Jog jutalékok a Classic Jogok és a Modern Jogok után

A bináris Jog-fa mindkét oldalán (felül-alul) lévő Jogok megszámolásra kerülnek, Törzsvásárló saját és az általa ajánlott Törzsvásárlók Jogaival együtt. Az első Jog jutalék fizetése akkor történik meg a Classic-, vagy a Modern Jogok után, ha mindkét oldalon legalább kettő-kettő Jog szerepel. Jog jutalék kifizetésének a feltétele a megfelelő darabszámú Jogok megléte Törzsvásárló Jog-fájában, melyet ezen melléklet végén szereplő táblázatok tartalmaznak.

Az Inlernet-Rendszer Törzsvásárlót arra motiválja, hogy a Jog-fája mindkét oldalán azonos darabszámú Jogokkal rendelkezzen, így egy szimmetrikus, egyensúlyban lévő Jog-fát építsen fel. Az egyensúlyban lévő Jog-fa generálja a legmagasabb és legtöbb Jog jutalékot.

A Jog jutalékok Törzsvásárló Jutalékszámláján íródnak jóvá a megfelelő Jog darabszámok elérésekor.

A különböző Inlernet-Osztályokban különböző értékű Jog jutalékok keletkeznek Törzsvásárlónak.

Amennyiben egy Jog többet már nem termel jutalékot és Bónusz-Jogot, abban az esetben a „Kifutott” elnevezést kapja. A kifutott státuszhoz szükséges Classic-, és Modern Jog darabszámokat ezen melléklet végén lévő táblázatok tartalmazzák.

Jog jutalékok kizárólag személyes, saját vásárlásokból is keletkezhetnek. Ehhez nem szükséges az Inlernetet új Törzsvásárlóknak továbbajánlani.

Kizárólag vásárlási utalvány rendelés során felhasználható Jog jutalékok a Classic- és a Modern Jog esetén:

Amennyiben Törzsvásárló Jog-fájában egy Classic Jog mögött az I.-II. Inlernet-Osztályban 30-30 darab Jog, a III.-V. Inlernet-Osztályban 24-24 darab Jog, és a VI. Inlernet-Osztályban 18-18 darab Jog szerepel a bináris Jog-fa mindkét oldalán (felül-alul), akkor Törzsvásárló vásárlási utalványban felhasználható Jog jutalékra jogosult, melynek értéke az Utalványszámláján íródik jóvá.

Az Utalványszámlán lévő összegekből kizárólag az Inlernet Termékpartnereknél beváltható Inlernet-Utalvány rendelhető, de annak megrendelése nem kötelező. Az Utalványszámlán rajta maradnak a jóváírt összegek mindaddig, amíg azokat Törzsvásárló el nem költi utalvány rendelésre.

Vásárlási utalvány rendelésre felhasználható Jog jutalékok kizárólag személyes, saját vásárlásokból is keletkezhetnek. Ehhez nem szükséges az Inlernetet új Törzsvásárlóknak továbbajánlani.

Az egyes Inlernet-Osztályokban megszerezhető, Utalványszámlára könyvelődő összegek a Classic Jog esetén:

Inlernet-Osztályok A vizsgált Classic Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalék az Utalványszámlára
I. 30 / 30 92 000 Ft
II. 30 / 30 216 000 Ft
III. 24 / 24 408 000 Ft
IV. 24 / 24 1 224 000 Ft
V. 24 / 24 3 672 000 Ft
VI. 18 / 18 5 184 000 Ft

Az egyes Inlernet-Osztályokban megszerezhető, Utalványszámlára könyvelődő összegek Modern Jog esetén:

Inlernet-Osztályok A vizsgált Classic Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalék az Utalványszámlára
I. 30 / 30 33 000 Ft
II. 30 / 30 99 000 Ft
III. 24 / 24 170 000 Ft
IV. 24 / 24 510 000 Ft
V. 24 / 24 1 530 000 Ft
VI. 18 / 18 2 160 000 Ft

Classic Jogból keletkezett Bónusz-Jogok

(továbbiakban: Classic Bónusz-Jog)

Törzsvásárló az egyes jutalék típusokon felül, úgynevezett „Classic Bónusz-Jog”-okat kaphat az Inlernet-Rendszerben a Classic típusú Jogok és Bónusz-Jogok után.

Az Inlernet-Rendszer a Classic Bónusz-Jogot véletlenszerűen helyezi el egy, a Jog Osztályának megfelelő üres Jog-helyre az alábbiakban részletezett módon.

A Classic Bónusz-Jogok a Jog-fába az egyéb Jogokhoz hasonlóan kapcsolódnak, de a fában a felettük álló Jogok darabszámát csak abban az esetben növelik meg, ha a Classic típusú Szülő-Jog (amelynek együttállásából keletkezett a Classic Bónusz-Jog) eléri a „Kifutott” státuszhoz szükséges Jog darabszám dupláját. Tehát 1-2. Osztályban 60-60 db Jog-állás, 3-5. Osztályban 48-48 db Jog-állás, 6. Osztályban 36-36 Jog-állás szükséges ehhez.

Ennek megfelelően, a fenti feltételek elérése esetén, a 4-4 db Jog-állásnál keletkezett Nemzeti Classic Bónusz-Jog, a 8-8 db Jog-állásnál keletkezett Személyes Classic Bónusz-Jog, a 14-14 db Jog-állásnál keletkezett Nemzetközi Classic Bónusz-Jog, a 18-18 db Jog-állásnál keletkezett Nemzetközi Classic Bónusz-Jog és a következő Osztályba kapott Személyes Classic Bónusz-Jog megnöveli utólag az előtte álló Jogok darabszámát.

A Classic Bónusz-Jogok alá kerülő bármilyen Jog (kivéve a Classic Bónusz-Jogot) minden esetben növeli a Classic Bónusz-Jogok darabszámát.

A három különböző Classic Bónusz-Jogok szerzése és elhelyezése a Jog-fában az alábbiakban részletezett feltételekkel történik:

Nemzetközi Classic Bónusz-Jog:

Az Inlernet-Rendszer a Nemzetközi Classic Bónusz-Jog esetén, az Inlernet országok Jog-fái közül véletlenszerűen, de az egyes országok Jog termelése alapján súlyozottan választ egy Jog-fát.

Ezt követően a kiválasztott ország első Jogától kiindulva, balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre a Nemzetközi Classic Bónusz-Jog. Ezáltal a Jog-fák eleje folyamatosan és automatikusan feltöltődik Nemzetközi Bónusz Jogokkal.

Nemzeti Classic Bónusz-Jog:

Az Inlernet-Rendszer a Nemzeti Classic Bónusz-Jog esetén, ugyanazon Inlernet ország Törzsvásárlói közül véletlenszerűen választ egyet, amelyik ország Rendszerébe Törzsvásárló regisztrálta magát.

A véletlenszerű kiválasztás azon Törzsvásárlók között történik, akik a Nemzeti Bónusz Jog keletkezését megelőző hónapban 40.000 Ft felett vásároltak a Termékpartnereknél.

Törzsvásárló annyiszor 2 eséllyel tudja megnövelni részvételét a sorsoláson, ahányszor 10.000 Ft-tal vásárolt 40.000 Ft felett.

Tehát havi 40.000 Ft értékű vásárlás esetén egyszer, havi 50.000 Ft értékű vásárlás esetén háromszor, havi 60.000 Ft értékű vásárlás esetén ötször, stb. szerepel a sorsoláson Törzsvásárló, így az esélye a Bónusz-Jog elhelyezésre ennyivel növekszik.

Az így kiválasztott Törzsvásárlónak felkínálja a Rendszer a Bónusz-Jogot elhelyezésre, aki tetszése szerinti helyre elhelyezheti azt az adott országban lévő Jog-fába.

Így Törzsvásárló minél magasabb összeget költ havonta Termékpartnereknél, annál nagyobb esélye lesz a Bónusz-Jog elhelyezésére. Ezáltal nemcsak a vásárlásai során kap vissza árengedményeket, hanem a sorsoláson megkapott Bónusz-Jogokkal is növelni tudja a Jog jutalékait.

Automatikus Jog elhelyezésen lévő Törzsvásárló számára az Inlernet-Rendszer, - kiindulva attól a Jogtól, amelyet Törzsvásárló legelőször szerzett meg az adott Osztályban, - a Jog-fa szimmetrizációja szempontjából az ideális helyre helyezi el a Nemzeti Classic Bónusz-Jogot.

Személyes Classic Bónusz-Jog:

Az Inlernet-Rendszer a Személyes Classic Bónusz-Jogot a személyes Jog-fában, - kiindulva attól a Jogtól, amelyet Törzsvásárló legelőször szerzett meg az adott Osztályban, - véletlenszerűen választja ki a Személyes Classic Bónusz-Jog helyét a szabad Jog-helyek közül, azzal a kitétellel, hogy a Bónusz-Jogokhoz tartozó szabad Jog-helyekre nem kerülhet.

Modern Jogból keletkezett Bónusz-Jogok

(továbbiakban: Modern Bónusz-Jog)

Törzsvásárló az egyes jutalék típusokon felül úgynevezett „Modern Bónusz-Jog”-okat kaphat az Inlernet-Rendszerben a Modern típusú Jogok és Bónusz-Jogok után.

Az Inlernet-Rendszer lehetővé teszi, hogy a Modern Bónusz-Jogokat, típustól függően, Törzsvásárló szabadon elhelyezze a Rendszer által meghatározott Inlernet ország Jog-fájában, bármelyik szabad Jog-helyre.

A Modern Bónusz-Jogok a Jog-fába az egyéb Jogokhoz hasonlóan kapcsolódnak és a felettük álló Jogok darabszámát azonnal megnövelik.

A három különböző Modern Bónusz-Jogok szerzése és elhelyezése a Jog-fában az alábbiakban részletezett feltételekkel történik:

Nemzetközi Modern Bónusz-Jog:

Az Inlernet-Rendszer a Nemzetközi Modern Bónusz-Jog esetén, az Inlernet országok Jog-fái közül véletlenszerűen, de az egyes országok Jog termelése alapján súlyozottan választ egy Jog-fát.

Ezt követően a kiválasztott ország első Jogától kiindulva, balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre a Nemzetközi Modern Bónusz-Jog. Ezáltal a Jog-fák eleje folyamatosan és automatikusan feltöltődik Nemzetközi Bónusz Jogokkal.

Nemzeti Modern Bónusz-Jog:

Az Inlernet-Rendszer a Nemzeti Modern Bónusz-Jog esetén, ugyanazon Inlernet ország Törzsvásárlói közül véletlenszerűen választ egyet, amelyik ország Rendszerébe Törzsvásárló regisztrálta magát.

A véletlenszerű kiválasztás azon Törzsvásárlók között történik, akik a Nemzeti Bónusz Jog keletkezését megelőző hónapban 40.000 Ft felett vásároltak a Termékpartnereknél.

Törzsvásárló annyiszor 2 eséllyel tudja megnövelni részvételét a sorsoláson, ahányszor 10.000 Ft-tal vásárolt 40.000 Ft felett.

Tehát havi 40.000 Ft értékű vásárlás esetén egyszer, havi 50.000 Ft értékű vásárlás esetén háromszor, havi 60.000 Ft értékű vásárlás esetén ötször, stb. szerepel a sorsoláson Törzsvásárló, így az esélye a Bónusz-Jog elhelyezésre ennyivel növekszik.

Az így kiválasztott Törzsvásárlónak felkínálja a Rendszer a Bónusz-Jogot elhelyezésre, aki tetszése szerinti helyre elhelyezheti azt az adott országban lévő Jog-fába.

Így Törzsvásárló minél magasabb összeget költ havonta Termékpartnereknél, annál nagyobb esélye lesz a Bónusz-Jog elhelyezésére. Ezáltal nemcsak a vásárlásai során kap vissza árengedményeket, hanem a sorsoláson megkapott Bónusz-Jogokkal is növelni tudja a Jog jutalékait.

Automatikus Jog elhelyezésen lévő Törzsvásárló számára az Inlernet-Rendszer, - kiindulva attól a Jogtól, amelyet Törzsvásárló legelőször szerzett meg az adott Osztályban, - a Jog-fa szimmetrizációja szempontjából az ideális helyre helyezi el a Nemzeti Modern Bónusz-Jogot.

Személyes Modern Bónusz-Jog:

A Személyes Modern Bónusz-Jogot, a Jog tulajdonosa szabadon elhelyezheti a Jog-fájába az adott Osztályban.

Az automatikus Jog elhelyezés esetén Törzsvásárló kiválaszthatja, hogy a Rendszer melyik Inlernet ország Jog-fájába, ott melyik Jogtól (ország első Jogától, vagy Törzsvásárló első Jogától) kiindulva helyezze el a Személyes Modern Bónusz-Jogot. Ha az ország első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a Személyes Modern Bónusz-Jogot, akkor a Jog a Jog-fában balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre. Ha Törzsvásárló első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a Személyes Modern Bónusz-Jogot, akkor az a személyes Jog-fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre kerül elhelyezésre.

Átlépés egy magasabb, vagy egy alacsonyabb Osztályba a Classic Jogok és a Modern Jogok esetében

Az átlépések újabb Személyes Bónusz-Jogokként (Classic, vagy Modern) számítanak az adott Osztályban, amelybe átléptek. Az átlépésekhez szükséges Jog darabszámokat ezen melléklet végén lévő Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatok tartalmazzák.

Az átlépések során létrejött Classic, vagy Modern Bónusz-Jogokból származó Jog jutalékok és Bónusz-Jogok az adott magasabb, vagy alacsonyabb Osztályban lévő Inlernet Bónusz-Jogok után járó Jog jutalékokkal és Bónusz-Jogokkal megegyeznek.

Az Inlernet-Rendszer az átlépésnél a Classic Bónusz-Jogot, a magasabb Osztályban lévő első saját Jogtól kiindulva véletlenszerűen, a Jog-fa szimmetrizációja szempontjából nem az ideális helyre helyezi el.

A Classic Bónusz-Jog esetén, ha nem rendelkezik Törzsvásárló saját Joggal a magasabb Osztályban, akkor az Instruktora első Jogától, vagy Instruktor Instruktora, stb. első Jogától kiindulva, véletlenszerűen, a Jog-fa szimmetrizációja szempontjából nem az ideális helyre helyezi el az Inlernet-Rendszer a Bónusz-Jogot.

Az átlépésnél (előző és következő Osztályban is) a Modern Bónusz-Jogot, a Jog tulajdonosa szabadon elhelyezheti a Jog-fájába.

Az automatikus Jog elhelyezés esetén Törzsvásárló kiválaszthatja, hogy a Rendszer melyik Inlernet ország Jog-fájába, ott melyik Jogtól (ország első Jogától, vagy Törzsvásárló első Jogától) kiindulva helyezze el a magasabb, vagy alacsonyabb Osztályba járó Modern Bónusz-Jogot. Ha az ország első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a magasabb, vagy alacsonyabb Osztályba járó Modern Bónusz-Jogot, akkor a Jog a Jog-fában balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre. Ha Törzsvásárló első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a Modern Bónusz-Jogot, akkor az a személyes Jog-fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre kerül elhelyezésre.

Az Inlernet-Rendszer a Modern Bónusz-Jog esetén, ha nem rendelkezik Törzsvásárló saját Joggal a magasabb, vagy az alacsonyabb Osztályban, akkor az Instruktora vagy Instruktor Instruktora, stb. helyezheti el azt.

A Classic- és Modern Bónusz-Jogok nem keletkeztetnek Karrier Egységeket, valamint Karrier jutalékokat.

Ajánlói jutalék, Owner Director-i Ajánlói jutalék a Classic Jogok és a Modern Jogok után

A Classic Jogok és a Modern Jogok után járó Ajánlói jutalék, Owner Director-i Ajánlói jutalék és jutalékkülönbség százalékos mértéke és feltételei megegyeznek az Inlernet-Jogok vonatkozó jutalékaival, melyet az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz.

A Régi-Rendszerrel kapcsolatos jutalékkifizetési feltételek:

A Classic Jogokból és a Modern Jogokból származó mindenfajta jutalékok „inaktív”, azaz nem felhasználható és nem kifizethető státuszban vannak Törzsvásárló Webirodájában, mindaddig, amíg a Régi-Rendszer bankszámlája a zár alá vétel alól feloldásra nem kerül és a rajta lévő, a fenti jutalékok kifizetéséhez szükséges pénz meg nem érkezik az Inlernet bankszámlájára.

A Classic Jogokból és a Modern Jogokból származó mindenfajta Bónusz-Jogok nem kerülhetnek elhelyezésre mindaddig, amíg a Régi-Rendszer bankszámlája a zár alá vétel alól feloldásra nem kerül és a rajta lévő, a fenti jutalékok kifizetéséhez szükséges pénz meg nem érkezik az Inlernet bankszámlájára.

A Régi-Rendszerből származó Jogok után a jutalékokat és a felhasználható utalvány foglalókat, - a törzsvásárlói ÁSZF és mellékletei szerint, - a Régi-Rendszer kötelezettsége (tehát nem az Inlernet kötelezettsége) Törzsvásárló részére megfizetni. E tekintetben az Inlernet kizárólag teljesítési megbízottként járhat el, de nem jogutódként és nem kötelezettként.

A 3. számú melléklet átdolgozásának, módosításának a lehetősége és feltételei:

Az Inlernet, amennyiben szükséges, bármikor átdolgozhatja, módosíthatja a fenti 3. számú mellékletet („Classic-Jogok és Modern Jogok, jutalékai és bónuszai”), összehangolva a mindenkori inflációs indexel, piaci helyzettel, a törzsvásárlói állomány jellemzőivel, valamint az adózási keretfeltételekkel.

Az átdolgozást nem lehet egyoldalúan Törzsvásárló hátrányára megtenni, különös tekintettel a 3. számú mellékletben meghatározott Jutalékok, Jogok és egyéb előnyök vonatkozásában.

Kivételt képez ez alól a jogszabály változásából vagy hatósági határozatból eredő módosítási kényszer, valamint az Inlernet-Rendszer működését és nyereségességét nagymértékben előnytelenül befolyásoló, vagy lehetetlenné tevő tényező.

A módosított melléklet a www.inlernet.com honlapon történő közzétételének időpontjától lép hatályba, és ezen időponttól kerül alkalmazásra.

Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatok Osztályonként a Classic Jogokra vonatkozóan

I. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 2 400 Ft  
 
4 / 4 3 600 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 4 800 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 7 200 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 9 600 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
24 / 24 12 000 Ft  
 
30 / 30
(kifutott státusz)
92 000 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába

II. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 7 200 Ft  
 
4 / 4 10 800 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 14 400 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 21 600 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 28 800 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
24 / 24 36 000 Ft  
 
30 / 30
(kifutott státusz)
216 000 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába

III. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 21 600 Ft  
 
4 / 4 32 400 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 43 200 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 64 800 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 86 400 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
24 / 24
(kifutott státusz)
108 000 Ft 408 000 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába

IV. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 64 800 Ft  
 
4 / 4 97 200 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 129 600 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 194 400 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 259 200 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
24 / 24
(kifutott státusz)
324 000 Ft 1 224 000 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába

V. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 194 400 Ft  
 
4 / 4 291 600 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 388 800 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 583 200 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 777 600 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
24 / 24
(kifutott státusz)
972 000 Ft 3 672 000 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a VI. Osztályba a személyes Jog-fába

VI. OSZTÁLY, CLASSIC JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 388 800 Ft  
 
4 / 4 583 200 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a VI. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 777 600 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a VI. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 1 166 400 Ft 1 db Classic Bónusz-Jog a VI. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18
(kifutott státusz)
1 555 200 Ft 5 184 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába

Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatok Osztályonként a Modern Jogokra vonatkozóan

I. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 1 000 Ft  
 
4 / 4 1 500 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 2 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 3 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 4 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába
24 / 24 5 000 Ft  
 
30 / 30
(kifutott státusz)
33 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába

II. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 3 000 Ft  
 
4 / 4 4 500 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 6 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 9 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 12 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
24 / 24 15 000 Ft  
 
30 / 30
(kifutott státusz)
99 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába

III. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 9 000 Ft  
 
4 / 4 13 500 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 18 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 27 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 36 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába
24 / 24
(kifutott státusz)
45 000 Ft 170 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába

IV. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 27 000 Ft  
 
4 / 4 40 500 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 54 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 81 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 108 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába
24 / 24
(kifutott státusz)
135 000 Ft 510 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába

V. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 81 000 Ft  
 
4 / 4 121 500 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 162 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 243 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18 324 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába
24 / 24
(kifutott státusz)
405 000 Ft 1 530 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a VI. Osztályba a személyes Jog-fába

VI. OSZTÁLY, MODERN JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalékok Jog jutalék az Utalvány-számlára Bónusz-Jogok
2 / 2 162 000 Ft  
 
4 / 4 243 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a VI. Osztályba a nemzeti Jog-fába
8 / 8 324 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a VI. Osztályba a személyes Jog-fába
14 / 14 486 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog a VI. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
18 / 18
(kifutott státusz)
648 000 Ft 2 160 000 Ft 1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába és
1 db Modern Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába

2014. március 22.